Wpisy w kategorii:Szczepienia

Gra Edukacyjna i Konkurs „FluManiak 2016”

18 września, 2016 Grypa, Szczepienia disabled comments

FluMania to gra edukacyjna na urządzenia mobilne, promowana przez Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy (OPZG), mająca za zadanie w łatwy i przystępny sposób przybliżyć graczom tematykę grypy, epidemii grypy i szczepień ochronnych.

Gra z początku wydaje się być banalna, ale z czasem potrafi wciągnąć.

Zasady gry

Celem gry jest powstrzymanie epidemii rozprzestrzeniającej się grypy w miastach przez zaszczepienie pacjentów z grup ryzyka powikłań pogrypowych. Każde miasto to jeden poziom, a jest ich aż 90. Jako gracze pokonujemy kolejne poziomy, wędrując od miasta do miasta i szczepiąc mieszkańców przynależących do określonych grup.

Przykładowymi grupami ryzyka powikłań pogrypowych, z którymi spotkamy się w grze są kobiety w ciąży, osoby chore na astmę, personel medyczny lub osoby otyłe. Przed rozpoczęciem każdego poziomu zapoznajemy się z ich opisem. Dowiadujemy się co je charakteryzuje i dlaczego dana grupa powinna być poddana szczepieniu.

Po zapoznaniu się z charakterystykami grup rozpoczynamy rozgrywkę. Tutaj liczy się przede wszystkim spostrzegawczość, dzięki której przy ograniczonej liczbie ruchów zaszczepimy jak największą liczbę pacjentów. Wspomagamy się przy tym polami premiowanymi i czymś w rodzaju kół ratunkowych. Tych ostatnich mamy do dyspozycji 3 rodzaje.

Do przejścia na poziom wyżej wystarczy zaszczepić minimalną wymaganą liczbę pacjentów ze wskazanych na danym poziomie grup. Jednak im większa liczba szczepień tym większa liczba zdobytych punktów. Dana rozgrywka kończy się dopiero wtedy, gdy wykorzystamy ostatni ruch.

Po ukończeniu każdego poziomu testowana jest nasza znajomość z zakresu grypy i szczepień przeciwko grypie. Z poziomu na poziom pytania są coraz trudniejsze, więc nie należy dać się zwieźć łatwością tych pierwszych. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujemy premię przekładającą się na jeden z rodzajów kół ratunkowych.

Konkurs „FluManiak 2016” i premia dla graczy

W celu najskuteczniejszego dotarcia z grą do pacjentów OPZG ogłosiło konkurs „FluManiak 2016”, w ramach którego szkoły i placówki medyczne rywalizują o jak największą liczbę pobrań aplikacji z unikalnym kodem nadanym konkretnemu podmiotowi. W ten sposób OPZG zyskuje sporą liczbę partnerów propagujących wiedzę o grypie wśród uczniów i pacjentów.

Kod Premii

Również Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED” jest w gronie placówek uczestniczących w akcji, dlatego też zachęcamy naszych pacjentów do instalowania aplikacji na swoich smartfonach i tabletach oraz podawania naszego unikalnego kodu MF7A32 podczas instalacji.

Gracz po wpisaniu kodu otrzyma pierwszą premię, którą będzie mógł wykorzystać w postaci koła ratunkowego podczas pokonywania kolejnych poziomów.

Instalacja gry krok po kroku

Grę można nieodpłatnie pobrać z Google Play lub AppStore.

Po zainstalowaniu gry należy wybrać swój kraj zamieszkania (gra ma zasięg międzynarodowy), a następnie Aplikacja poprosi o akceptację regulaminu.

W jego treści przeczytamy, że właścicielem i podmiotem zarządzającym Aplikacją jest firma farmaceutyczna Sanofi Pasteur, która jest też producentem szczepionki VaxiGrip.

Jeśli zgadzamy się na akceptację regulaminu, wciskamy odpowiedni przycisk po czym zostaniemy poproszeni o kod placówki lub szkoły, z której uzyskaliśmy informację o grze.

Podczas pierwszej rozgrywki aplikacja podpowiada jak grać, jednak sugeruję zagrać kilka razy nawet tę samą planszę (miasto), żeby się zorientować od początku do końca na czym gra polega.

Jeśli z czasem zacznie nam przeszkadzać muzyka i dźwięki to można wyłączyć w ustawieniach gry … czasem przeszkadza 😉

Miłej zabawy i owocnej nauki 🙂

Grypa – ze świata szczepień

15 sierpnia, 2016 Grypa, Szczepienia disabled comments

Odpowiadamy na pytania.

1.Jak podawać i dawkować szczepionki przeciw grypie?
Szczepionkę należy podawać domięśniowo lub głęboko podskórnie, u dzieci w przednioboczną część uda, u dorosłych i starszych dzieci w mięsień naramienny. Dawkowanie zgodnie z informacjami dotyczącymi poszczególnych preparatów. Osobom dorosłym i dzieciom od 9. roku życia podaje się jedną dawkę szczepionki. Zgodnie z zaleceniami amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) i WHO obowiązuje schemat dawkowania w populacji pediatrycznej: dzieci w wieku od 6 miesięcy do 8 lat włącznie (tj. do 9. roku życia), które otrzymują szczepionkę przeciwko grypie sezonowej po raz pierwszy, powinny otrzymać 2 dawki szczepionki, z zachowaniem co najmniej 4-tygodniowego odstępu między dawkami.

Źródło: Dr med. Jacek Mrukowicz.Medycyna Praktyczna

2. Jaki jest skład szczepionki przeciwko grypie w sezonie epidemicznym 2016/2017.
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Centers for Disease Control and Prevention (CDC) szczepionki przeciwko grypie sezonowej przygotowane na sezon epidemiczny, 2016/2017, powinny zawierać antygeny szczepów spokrewnionych ze szczepami:
a)A/California/7/2009 (H1N1)pdm09
b) A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)
c) B/Brisbane/60/2008

Źródło: WHO, CDC, www.eurosurveillance.org

3. W jakim celu i kiedy stosuje się szczepionki przeciw grypie?
Szczepionki przeciw grypie stosuje się w celu zapobiegania grypie, szczególnie u osób o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych (przewlekle chorzy, np. na choroby układu krążenia, cukrzycę, mukowiscydozę, choroby układu oddechowego, niewydolność nerek, niedokrwistość, a także osoby po 50. roku życia oraz osoby, u których występuje zwiększone ryzyko zachorowania ze względu na wykonywany zawód [np. personel medyczny]). Szczepienie jest także zalecane u wszystkich osób po 6. miesiącu życia w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zachorowania na grypę. Szczepienia wykonuje się zgodnie z oficjalnymi zaleceniami, zwykle w okresie jesiennym przed okresem wzmożonych zachorowań na grypę, jednak wskazane jest również szczepienie podczas sezonu zachorowań. Do szczepienia kwalifikuje lekarz.
W sezonie 2016/2017 w Polsce dostępne są 2 szczepionki przeciw grypie:
VAXIGRIP- szczepionka przeciw grypie inaktywowana, zawierająca jako antygeny rozszczepiony wirion wirusa grypy,
Influvac  – szczepionka przeciw grypie, inaktywowana, podjednostkowa zawierająca oczyszczone antygeny powierzchniowe wirusa grypy

Źródło: http://www.poradnikzdrowie.pl

4. Czy Szczepienie przeciwko grypie dzieci ma wpływ na nieobecność w szkole?
W czasopiśmie „Clinical Infectious Diseases” opublikowano badanie oceniające skuteczność szczepienia przeciwko grypie przeprowadzanego w szkołach w zapobieganiu zachorowaniom na grypę potwierdzoną laboratoryjnie oraz w ograniczeniu absencji szkolnej. Badaniem objęto 8 szkół podstawowych hrabstwa Los Angeles. W szkołach realizujących program wszystkim uczniom zaproponowano bezpłatne szczepienie inaktywowaną (TIV) lub atenuowaną (LAIV) szczepionką przeciwko grypie sezonowej.
W podsumowaniu autorzy badania wyciągnęli wniosek, że zaszczepienie co najmniej 1/4 populacji uczniów skutkowało zmniejszeniem zachorowalności na grypę wśród dzieci uczęszczających do szkół realizujących program szczepień przeciwko grypie, a także poprawą frekwencji na zajęciach szkolnych. Przy większym, ok. 50% odsetku zaszczepionych uczniów możliwe jest zapewnienie ochrony nieszczepionym dzieciom poprzez wytworzenie odporności zbiorowiskowej.

Źródło: http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/05/14/cid.ciu340.full.pdf+html Pannaraj P.S. i wsp.: School-located influenza vaccination decreases laboratory-confirmed influenza and improves school attendance. Clin Infect Dis.,

5. Czy szczepionki przeciw grypie można stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią?
Należy poinformować lekarza o ciąży lub jej podejrzeniu. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami kobiety w II i III trymestrze ciąży powinny otrzymywać szczepionkę przeciw grypie, jeżeli ciąża przypada na okres nasilenia zachorowań na grypę. Kobietom w ciąży ze schorzeniami zwiększającymi ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych zaleca się podanie szczepionki niezależnie od stopnia zaawansowania ciąży. Szczepionkę można stosować w okresie karmienia piersią.
Szczepienie kobiet w ciąży przeciwko grypie jest korzystne zarówno dla nich samych, jak i noworodków. W wielu badaniach klinicznych wykazano korzyści, a także potwierdzono bezpieczeństwo inaktywowanych szczepionek przeciwko grypie u ciężarnych. Szczepienia realnie zmniejszają ryzyko ciężkich zachorowań, powikłań oraz umieralność z powodu grypy (podobnie jak tężca i krztuśca) zarówno u samych kobiet, jak i ich dzieci. Aktywny przezłożyskowy transport przeciwciał swoistych dla drobnoustrojów, z którymi kobieta miała kontakt lub które wytworzyła po szczepieniu, mogą dać ochronę także dziecku. Przeciwciała, których stężenie zwiększa się po podaniu szczepionki, mogą być przekazane dziecku w II i III trymestrze ciąży. W ten sposób zapewniają dziecku ochronę w pierwszych miesiącach życia, czyli w okresie większej podatności na zachorowanie na choroby zakaźne.

Żródło: M.P. Jakub Grzymek Yuen C.Y.S., Tarrant M., Determinants of uptake of influenza vaccination among pregnant women – A systematic review, Vaccine (2014) / mp.pl/szczepienia

6. Czy szczepienie personelu placówek opieki zdrowotnej przeciwko grypie wpływa na zdrowie pacjentów?

Pytanie: Czy szczepienie przeciwko grypie sezonowej pracowników placówek opieki zdrowotnej zmniejsza ryzyko zachorowania na grypę i związanego z nim zgonu wśród pacjentów tych placówek?
Wnioski z badania: Szczepienie przeciwko grypie sezonowej pracowników placówek opieki zdrowotnej zmniejsza ryzyko zgonu i zachorowania na choroby grypopodobne wśród pacjentów tych placówek.

Źrodło: Omówienie artykułu*: Effect of influenza vaccination of health care personnel on morbidity and mortality among patients: systematic review and grading of evidence.F. Ahmed, M.C. Lindley, N. Allred i wsp.

Nasz komentarz: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED” w Częstochowie oferuje swoim pacjentom szczepienia przeciwko grypie ponieważ uważamy, że oferowanie i organizowanie szczepień przeciwko grypie, zwłaszcza osobom z grup podwyższonego ryzyka, uważać należy za etyczną powinność kreatorów polityki zdrowotnej i pracowników ochrony zdrowia.
Realizujemy szczepienia ochronne p/grypie dla pracowników wiedząc, że:
„W przypadku pracowników ochrony zdrowia sytuacja jest szczególna: brak szczepienia niesie ze sobą nie tylko zagrożenie dla pracowników i ich rodzin, ale też dla pacjentów, którymi się opiekują” (prof.dr hab.med.Adam Antczak, Medycyna Praktyczna 2013 r.) Wskaźniki ogólnopolskie – 6,5%. U nas – 98%.
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED jest bezpieczną placówką medyczną, która za swoją działalność została wyróżniona dyplomem Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy – tytuł „Super Lidera” za uzyskania wysokiego wyszczepialności przeciw grypie wśród personelu medycznego oraz wkład w promocję profilaktyki grypy.

7. Jaka jest skuteczność szczepienia przeciwko grypie sezonowej chorych z grupy dużego ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych
Liczne obserwacje sugerują, że grypa i choroby grypopodobne występujące sezonowo mogą stanowić czynnik ryzyka ostrych epizodów zakrzepowych u chorych ze stabilną chorobą naczyń wieńcowych i naczyń mózgowych. Chociaż wyniki badań obserwacyjnych, a także nielicznych badań z randomizacją (badanie FLUCAD [p. Med. Prakt. Supl. Szczepienia 1/2009, s. 40–43 – przyp. red.]) wskazują, że szczepienie przeciwko grypie zmniejsza ryzyko epizodów niedokrwienia mięśnia sercowego wymagających hospitalizacji, nadal nie ustalono jednolitego stanowiska odnośnie do powszechnych szczepień przeciwko grypie chorych na chorobę wieńcową.
Szczepienie przeciwko grypie sezonowej zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w ciągu 12 miesięcy po szczepieniu u osób z grupy dużego ryzyka tych zdarzeń. Największą korzyść ze szczepienia odnoszą chorzy po niedawno przebytym ostrym zespole wieńcowym.

Źródło: Omówienie artykułu: Association between influenza vaccination and cardiovascular outcomes in high-risk patientsJ.A. Udell, R. Zawi, L. Bhatt i wsp.A meta-analysis. JAMA, 2013; 310: 1711–1720

8. Jakie są fakty i mity szczepień przeciwko grypie?
Wokół szczepień przeciwko grypie narosło wiele mitów, powtarzanych zresztą nie tylko przez pacjentów, ale też przez pracowników medycznych. Do najczęstszych należy sformułowanie: „zaszczepiłem się, a po dwóch dniach zachorowałem”. Jednak, żeby to udowodnić należałoby dwa dni wcześniej pobrać pacjentowi krew i oznaczyć odpowiedni poziom przeciwciał, który wyjaśni czy w dniu szczepienia pacjent nie był w okresie wylegania choroby. Drugi mit to przekonanie, że to „szczepionka spowodowała chorobę”. Jednak na podstawie twardych dowodów naukowych jest to niemożliwe aby obecnie produkowane i dostępne szczepionki przeciwko grypie spowodowały zachorowanie na nią.
Trzeci mit to skuteczność szczepień. Grypa jest co roku inna. Po podaniu szczepionki układ immunologiczny organizmu wytwarza własną obronę przeciwko chorobie (przeciwciała). Swoista odporność rozwija się w ciągu 2–3 tygodni po podaniu szczepionki i utrzymuje się przez 6–12 miesięcy. Aktualne szczepy do produkcji szczepionek są co rok polecane przez Światową Organizację Zdrowia. Okres ważności wynosi jeden sezon grypowy i szczepienie musi być odnawiane co roku, nawet jeśli nie zmienia się skład antygenów.
Coroczne szczepienia przeciwko grypie pobudzają układ odpornościowy organizmu do skuteczniejszego działania” – uważa prof. Ewa Bernatowska, ekspert WHO, wiceprzewodnicząca Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy ministrze zdrowia.

Źródło:  Medycyna Praktyczna

9.  Czy szczepionki przeciwko grypie są bezpieczne?
Szczepionki przeciwko grypie sezonowej i pandemicznej zarejestrowane w Europie zawierają nieaktywny (zabity) wirus lub tylko jego białka zewnętrzne. Nie mogą więc wywołać grypy, bo taki wirus nie jest zdolny do zakażenia. Skład szczepionek przeciwko grypie sezonowej jest co roku aktualizowany na podstawie zaleceń WHO. Rejestracja jakiejkolwiek szczepionki przez Europejską Agencję ds. Rejestracji Leków (EMEA) jest gwarancją, że produkt jest wystarczająco bezpieczny, aby dopuścić go do stosowania w krajach Unii Europejskiej. Szczepionki przeciwko grypie sezonowej są produkowane i stosowane od prawie 60 lat. Badania kliniczne i obserwacje po podaniu setek milionów dawek dowiodły, że są bezpieczne dla dzieci, dorosłych, kobiet w ciąży, chorych przewlekle, a nawet osób z upośledzoną odpornością. Najczęstsze działania niepożądana o udowodnionym związku przyczynowym z podaniem szczepionki obejmują:
1) reakcje miejscowe (ok. 65% szczepionych): ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia – zazwyczaj o niewielkim nasileniu, ustępujące samoistnie w ciągu 1 – 2 dni;
2) reakcje ogólne (mniej niż 15% szczepionych) – niewysoka gorączka, złe samopoczucie, ból głowy, ból mięśni i stawów; nasilenie objawów jest niewielkie i ustępują one po 1 – 2 dniach. Reakcje ogólne częściej występują u małych dzieci i osób szczepionych przeciwko grypie pierwszy raz.

Źródło:Medycyna Praktyczna.

10.  Jakie są przeciwwskazania do szczepienia przeciwko grypie?
Inaktywowane szczepionki przeciwko grypie nie powinny być podawane w przypadku:
• anafilaktycznej nadwrażliwości na białko jaja kurzego i/lub antybiotyki aminoglikozydowe
używane w procesie produkcji i/lub inne składniki szczepionki,
• ostrych chorób gorączkowych,
• zespołu Guillain-Barré stwierdzonego w ciągu 6 tygodni od poprzedniego szczepienia
przeciwko grypie.
Każdorazowo o szczepieniu przeciwko grypie decyduje lekarz, który określa, czy dane okoliczności stanowią faktyczne przeciwwskazanie do szczepienia. Okazuje się bowiem, że w wielu przypadkach osoba znajdująca się w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych może odnieść korzyść ze szczepienia przeciwko grypie, mimo istniejących przeciwwskazań.

 Prof. dr hab. Lidia Brydak, Zakład Badań Wirusów Grypy Krajowy Ośrodek ds. Grypy
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

Źródło:www.szczepienia.info

11.  Czy szczepienia to jedyna metoda zapobiegania zachorowaniom na grypę?
Nie, są bardziej kłopotliwe i nieco mniej skuteczne niż szczepienia, ale w niektórych sytuacjach także pozwalają w pewnym stopniu zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę:
1) higiena rąk – w sezonie grypowym, a zwłaszcza w przypadku bliskiego kontaktu z  chorym na grypę (np. w domu, pracy, szpitalu, przychodni): częste mycie rąk wodą z mydłem, a najlepiej środkiem na bazie alkoholu, po każdym skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem lub dotykaniem ust i nosa, po powrocie do domu, po toalecie nosa lub zasłanianiu ust podczas kichania i kaszlu. Przestrzeganie zasad higieny rąk także przez osobę chorą zmniejsza ryzyko przeniesienia wirusa na inne osoby z otoczenia (np. w wyniku skażenia klamek i innych przedmiotów zanieczyszczonymi rękami).
2) maseczka na twarz (np. chirurgiczna) –  maseczkę powinien nosić chory na grypę, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia innych. Jeśli zachoruje ktoś z domowników, noszenie maseczki w domu i ścisła higiena rąk przestrzegane przez wszystkich w domu przez 7 dni mogą zmniejszyć ryzyko zakażenia i zachorowania innych współmieszkańców nawet o ponad 50%, jeśli zostaną zastosowane jak najszybciej po wystąpieniu choroby (najpóźniej w ciągu 36 godzin). Noszenie maseczki profilaktycznie na ulicy przez zdrowe osoby nie ma natomiast sensu.
3) izolacja chorych – osoba chora powinna pozostać w domu i ograniczyć swoje kontakty z innymi do niezbędnego minimum przez 7 dni lub co najmniej do 24 godzin po ustąpieniu gorączki i ostrych objawów ze strony dróg oddechowych (jeśli choroba trwa dłużej niż 6 dni). 4) inne zasady higieny na czas sezonu grypy – należy: zasłaniać chusteczką usta podczas kaszlu i kichania, a następnie wyrzuć ją do kosza i dokładnie myć ręce; po oczyszczeniu nosa wyrzucić chusteczkę do kosza i dokładnie umyć ręce; unikać kontaktu twarzą w twarz z innymi osobami; unikać tłumu i masowych zgromadzeń; unikać dotykania niemytymi rękami ust, nosa i oczu; często dokładnie wietrzyć pomieszczenia.
Ponieważ szczepienie przeciwko grypie nie daje 100% gwarancji ochrony przed chorobą, nie zwalnia z przestrzegania przedstawionych powyżej ogólnych zasad higieny.

Źródło: Med. Praktyczna,dr med. Jacek Mrukowicz, dr med. Piotr Sawiec, dr med. Bożena Dubiel, dr med. Filip Mejza

12. Kto powinien zaszczepić się przeciwko grypie w pierwszej kolejności?
Do grup zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu grypy sezonowej i jej powikłań, którym w pierwszej kolejności zaleca się coroczne szczepienie przeciwko grypie sezonowej, należą:

 • wszystkie osoby po 50. roku życia (szczególnie powyżej 65 lat)
 • pensjonariusze domów spokojnej starości oraz dzieci i dorośli przebywający w innych placówkach przewlekłej opieki medycznej lub opiekuńczych
 • dzieci i dorośli z przewlekłą chorobą serca (chorobą wieńcową, niewydolnością serca) lub płuc (astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli – POChP)
 • dzieci i dorośli z przewlekłą chorobą nerek, wątroby, krwi, układu nerwowego lub z niedoborem odporności
 • wszyscy chorzy na cukrzycę
 • kobiety w ciąży (lub które w czasie najbliższego sezonu grypowego będą w ciąży); ma to szczególnie duże znaczenie w obecnym sezonie, podczas którego duży odsetek zachorowań wciąż będzie spowodowany zakażeniem wirusem A/H1N1v, w przebiegu którego ryzyko poważnych powikłań jest znacznie większe u kobiet w ciąży
 • dzieci w wieku od 6 mies. do ukończenia 5. roku życia.

Szczepienie jest również zalecane osobom, które mogą być źródłem zakażenia ww. osób z grup dużego ryzyka:

 • pracownikom domów spokojnej starości lub ośrodków dla przewlekle chorych, osobom zapewniającym opiekę domową lub mieszkającym wspólnie z osobami z grup ryzyka
 • personelowi służby zdrowia (i studentom medycyny odbywającym zajęcia z chorymi)
 • opiekunom, rodzicom i współdomownikom dzieci w wieku do 5. lat (a zwłaszcza do ukończenia 6. miesiąca życia).
Źródło: Medycyna Praktyczna 2016 r.

13.  ILE KOSZTUJE SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE I KTO MOŻE SIĘ ZASZCZEPIĆ
PRZECIWKO GRYPIE BEZPŁATNIE W CZĘSTOCHOWIE?

Szczepienie bezpłatne:
Program Polityki Zdrowotnej finansowany z budżetu  Miasta Częstochowy:
1)    dzieci do 18. roku życia chore na choroby przewlekłe i nowotworowe,
2)    dzieci uczęszczające do przedszkoli częstochowskich,
3)    osoby, które ukończyły 65. rok życia.

SPL „INTERPED” realizuje Program Miasta Częstochowy – bezpłatne szczepienia p/grypie.

Szczepienia odpłatne oferowane w SPL „INTERPED”:
1)    pacjenci poradni specjalistycznych SPL „INTERPED”- 25,00 zł (wsparcie Stowarzyszenia),
2)    pacjenci poradni dziecięcej „Nasza Przychodnia”        – 25,00 zł (wsparcie Stowarzyszenia),
3)    opiekunowie prawni dzieci leczonych w poradniach SPL „INTERPED” i „Nasza Przychodnia” –
30,00 zł.

14.  Jakie masz inne wątpliwości i  zapytania? Napisz odpowiemy cytując najnowsze doniesienia kliniczne.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w Częstochowie 2016

14 sierpnia, 2016 Grypa, Szczepienia disabled comments

Prezydent Miasta Częstochowy rozstrzygnął konkurs ofert na wybór realizatorów, którzy zorganizują i przeprowadzą Program Polityki Zdrowotnej nt. „SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY Z GRUP SZCZEGÓLNEGO RYZYKA NA LATA 2014-2018” w sezonie 2016/2017. Prezydent powierzył w 2016 roku 5. podmiotom leczniczym zaszczepienie przeciwko grypie 2719 mieszkańców Częstochowy w wieku powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 18, chore na schorzenia przewlekłe i nowotworowe oraz 615 dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli. Urząd Miasta Częstochowy ze swojego budżetu w 2016 roku przeznaczył 149 925.50 zł na realizację Programu bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie i zaszczepienie 3 334 mieszkańców Częstochowy.

Wykaz wybranych w konkursie ofert Zakładów Leczniczych, którym powierzono realizację w 2016 roku Programu Polityki Zdrowotnej Miasta Częstochowy – bezpłatne szczepienia ochronne  przeciwko grypie:

1. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED” – Al.Wolności 46 (paw.pediatryczny), tel. 34 365 30 40. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00- 17:00.
Zadanie I:
Zaszczepienia przeciw grypie 605 osób seniorów, którzy ukończyli 65.r.ż. oraz dzieci chore na choroby przewlekłe i nowotworowe do lat 18..
Zadanie II:
Zaszczepienia przeciw grypie 199 dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli.
SPL „INTERPED” w 2016 roku będzie realizowała Program wspólnie z Partnerami:
a) Przychodnia „Nasza Przychodnia”, Al.Wolności 46, tel. 34 366 96 03
b) Przychodnia „Combi-Med.”, ul.Dekabrystów 17/19, tel.34 322 51 97
c) SCM „SPEC-MED”, Al.Wolności 14, tel. 34 324 50 59
d) Przychodnia Lekarska „Spółdzielczość”, Al. Armii Krajowej 2, 34 374 06 81

 2. Przychodnia Lekarska „Północ” – ul.Gen.Andersa 12
Zadanie I:
Zaszczepienia przeciw grypie 802 osób seniorów, którzy ukończyli 65.r.ż. oraz dzieci chore na choroby przewlekłe i nowotworowe do lat 18..
Zadanie II:
Zaszczepienia przeciw grypie 209 dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli.

 3. Przychodnia Lekarska „Południe”, ul.Mireckiego 29a
Zadanie I:
Zaszczepienia przeciw grypie 812 osób seniorów, którzy ukończyli 65.r.ż. oraz dzieci chore na choroby przewlekłe i nowotworowe do lat 18..
Zadanie II:
Zaszczepienia przeciw grypie 150 dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli.

4. Przychodnia Lekarska ARS MEDICA BIS – Mościckiego 7
Zadanie I:
Zaszczepienia przeciw grypie 400 osób seniorów, którzy ukończyli 65.r.ż. oraz dzieci chore na choroby przewlekłe i nowotworowe do lat 18..
Zadanie II:
Zaszczepienia przeciw grypie 50 dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli.

5. Przychodnia Lekarska MEDICUS BIS – ul.Mstowska 14
Zadanie I:
Zaszczepienia przeciw grypie 100 osób seniorów, którzy ukończyli 65.r.ż. oraz dzieci chore na choroby przewlekłe i nowotworowe do lat 18..
Zadanie II:
Zaszczepienia przeciw grypie 7 dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli.

Szczepienia przeciwko grypie Przychodnie rozpoczną w III dekadzie sierpnia 2016 roku.

Informacja: BIP Urząd Miasta Częstochowy.

„Zaszczep się Wiedzą” – ogólnopolska akcja edukacyjna

7 października, 2015 Szczepienia disabled comments

13 października 2015 roku w Centrum Konferencyjnym PAP w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa i oficjalna inauguracja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej  z zakresu szczepień ochronnych „Zaszczep się wiedzą”.
Poniżej fragment zaproszenia do udziału w w inauguracji akcji edukacyjnej:
„Albert Camus – laureat Nagrody Nobla – uważał, że przyczyną zła niemal zawsze jest niewiedza. Przeciwstawiamy się jej rozpoczynając akcję edukacyjną „Zaszczep się wiedzą”. Jej celem jest promowanie rzetelnych źródeł informacji na temat wakcynologii. Jest to szczególnie ważne dzisiaj – w dobie powszechnego dostępu do Internetu, w którym coraz częściej pojawiają się opinie bezpodstawnie podważające kilkusetletni dorobek tej nauki.
W znacznej części, co należy podkreślać, są to opinie także niebezpieczne. W ich efekcie, coraz więcej osób podejmuje decyzje o rezygnacji ze szczepień, co może grozić powrotem niektórych, niemal zapomnianych już chorób zakaźnych.”
Jednocześnie  informuję, że ruszyła strona internetowa akcji edukacyjnej zaszczepsiewiedza.pl. Jest to nowa strona internetowa, której zadaniem jest wskazywanie rzetelnych źródeł wiedzy na temat szczepień. Jeżeli macie Państwo wątpliwości w podjęciu decyzji poddania się szczepieniu ochronnemu to można zawsze poszerzyć swoją wiedzę czytając informacje umieszczone na stronie zaszczepsiewiedza.pl, które są zawsze podparte materiałami źródłowymi.

Akcja odbywa się pod patronatem merytorycznym: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Centrum Zdrowia Dziecka, Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Fundacji Rozwoju Pediatrii, Konsultanta krajowego w dziedzinie chorób płuc i Konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Informacje z Poradni Promocji Zdrowia – miesięczny przegląd wydarzeń

4 października, 2015 Astma i Alergia, Szczepienia disabled comments

Początek sezonu grypowego

Wykryto pierwszy przypadek zachorowania na grypę sezonową 2015/2016. Polska Agencja Prasowa przekazała informację z Krajowego Ośrodka Grypy w Polsce. W naszym kraju szczyt zachorowań na grypę przypada zwykle na miesiące od grudnia do marca, dlatego mamy czas spokojnie zaszczepić się przeciwko grypie od końca sierpnia każdego roku. Wyszczepielność w Polsce wynosi niestety ca 4,5% populacji. Doceniając groźne skutki zdrowotne i ekonomiczne, niektóre samorządy terytorialne oferują ochronę  przeciwko grypie dla swoich seniorów a niektórzy pracodawcy proponują swoim pracownikom zabezpieczenie przed powikłaniami grypy. Świadczenie zdrowotne – szczepienie przeciwko grypie jest dostępne na rynku usług medycznych w cenie około 30,00zł i zaszczepić się powinna każda osoba  od 6 miesiąca życia, u której nie występują przeciwwskazania do zaszczepienia się.

Na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy pokazano Rekomendacje polskich Ekspertów dotyczące profilaktyki grypy w sezonie epidemicznym 2015/2016. Zapraszam do zapoznania się z opinią ekspertów i podjęcie decyzji o zaszczepieniu przeciwko grypie siebie i swoich najbliższych.

Jak używać inhalatora

Polskie Towarzystwo Alergologiczne zamieściło na swojej stronie wizualne prezentacje jak prawidłowo używać zaleconych przez lekarza inhalatorów: „Jak używać inhalatora”. Zapraszam do oglądnięcia filmików, bo duża liczba pacjentów ciągle zapomina o prawidłowej technice podawania leku za pomocą inhalatora.

Szczepienia profilaktyczne

Fundacja Watch Health Care zorganizowała Seminarium edukacyjne pt.: „Innowacje w systemie szczepień ochronnych – obraz Polski na tle Europy w dostępie do szczepień”. Zapraszam do obejrzenia wykładu Pani dr n.med. Hanny Czajka – „Rola lekarza pediatry w kształtowaniu świadomości rodziców dotyczącej szczepień”. Rodzice w imieniu swoich dzieci podejmują decyzje o zakresie immunoprofilaktyki czy oprócz szczepień obowiązkowych podejmą razem z lekarzem decyzję o ochronie dziecka przed chorobami, którymi zapobiegają tzw. szczepienia zalecane przez Ministra Zdrowia. W Polsce nie ma szczepień przymusowych. W kalendarzu szczepień podzielono szczepienia na obowiązkowe finansowane z budżetu państwa i zalecane nie finansowane z budżetu państwa.

Narodowy Progam Zdrowia

Senat uchwalił większością głosów ustawę o zdrowiu publicznym, która czeka teraz na podpis Pana Prezydenta RP. Podstawą działania ustawy będzie Narodowy Program Zdrowia. Uregulowania dotyczące utworzenia NPZ oraz związane z jego funkcjonowaniem zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Wykaz Przychodni realizujących Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie

18 września, 2015 Szczepienia disabled comments

Wybrano realizatorów, którzy zorganizują i poprowadzą w 2015 roku program
„SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY Z GRUP SZCZEGÓLNEGO RYZYKA NA LATA 2014-2018”.
Spośród wszystkich dostępnych i zweryfikowanych naukowo metod zapobiegania zachorowaniom na grypę najskuteczniejsze jest coroczne szczepienie. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami amerykańskiego Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) szczepienie przeciwko grypie można podać każdej osobie >6. miesiąca życia (jeżeli nie występują przeciwwskazania), zwłaszcza osobom z grup dużego ryzyka powikłań grypy.
Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie jest realizowany w 22 Przychodniach na obszarze miasta Częstochowy i skierowany jest do osób z grup dużego ryzyka powikłań grypy:
• dzieci do lat 18, chorych na schorzenia przewlekłe i nowotworowe.
• dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli,
• mieszkańców Częstochowy w wieku powyżej 65 roku życia.

W 2015 roku Miasto Częstochowa przeznaczyło na realizacje Programu 150 000,00 zł i planuje zaczepienie 3 100 mieszkańców.

W dowód uznania za aktywną działalność na rzecz profilaktyki grypy eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy uhonorowali Miasto Częstochowę przyznając tytuł „Eksperta w profilaktyce grypy”. Pamiątkową statuetkę odebrał r. w czasie VII Dorocznej Debaty Flu Forum, które odbyło się 15 września 2015 r. w Sali Kolumnowej Pałacu Prymasowskiego w Warszawie, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Łoziński. W tym roku uhonorowano działania samorządów realizujących programy zdrowotne z zakresu profilaktyki grypy przyznając 12 tytułów „Eksperta w profilaktyce grypy” i 15 tytułów „Samorządowego Lidera”.
Gratulujemy wyróżnienia.

W 2015 roku można bezpłatnie się zaszczepić przeciwko grypie w Przychodniach:
1. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED”, Al. Wolności 46
(pawilon pediatryczny), tel.34/365 30 40, www.interped.pl, e-mail: interped@interped.pl,
2. Przychodnia COMBI-MED., ul. Dekabrystów 17/19, tel.34 322 27 58,
3. Przychodnia SCM „SPEC-MED., Al. Wolności 14, tel. 34 324 50 57,
4. Nasza Przychodnia, Al. Wolności 46, tel.34 366 96 28,
5. Przychodnia POŁUDNIE, ul. Mireckiego 29a, tel.34 371 04 83,
6. Przychodnia AVAMED, ul. Powstańców Śląskich 7a, 34 363 15 37,
7. Przychodnia Cormed, ul. Limanowskiego 63, Al.Pokoju 3, tel.34 323 21 76,
8. Przychodnia CM AMICUS, Al. Pokoju 44, tel. 34 372 56 12,
9. Przychodnia Nadrzeczna, ul. Nadrzeczna 32a, tel.34 324 23 87,
10. Przychodnia Novomed, ul. Bohaterów Katynia 25a/4, tel.34 366 31 90,
11. Przychodnia OLMED, ul. Olsztyńska 68, tel.34 361 89 82,
12. Przychodnia Piastowska-Med., ul. Piastowska 80/82, tel.34 365 84 24,
13. Przychodnia Nord Med., ul. Michałowskiego 6 tel. 34 3220670,
14. Przychodnia Wrzosowiak, ul. Orkana 1/67a, tel.34 363 92 50 wew.28,
15. Przychodnia Lekarska „Ars Medica Bis” ul. Mościckiego 7,tel.34 372 10 50,
16. Przychodnia Lekarska „Medicom Bis” , ul. Pużaka 5, tel.34 362 33 54,
17. Przychodnia Lekarska 'Północ” ul. Generała Andersa 12, 34 362 44 94,
18. ZUM i innych „Kiedrzyńska” sp z o.o. ul. Kiedrzyńska 6, 34 325 61 33,
19. NZOZ Przychodnia Lekarska przy ul. Rocha 250, tel.34 343 57 98,
20. Przychodnia Rodzinna „Euro-Med” przy ul. 3 Maja 16 tel.34 36127 62,
21. Przychodnia Rodzinna „Euro-Medicus” ul. Kopalniana 4, tel.34 365 99 15,
22. Przychodnia Lekarska Medicus BIS, ul.Mostowa14, tel.34 367 14 70.

Szczepienia będą realizowane do zaszczepienia 3100 mieszkańców Częstochowy.

Rozpoczęliśmy sezon szczepień przeciwko grypie!

18 września, 2015 Szczepienia disabled comments

Prezydent Miasta Częstochowy rozstrzygnął konkurs i wyłonił realizatorów Programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie skierowanych do częstochowian należących do grup wysokiego ryzyka, w tym naszą Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „INTERPED”. Jako zespół poradni specjalistycznych dla dzieci, do zaszczepienia się bezpłatnie przeciwko grypie zapraszamy dzieci chore na przewlekłe schorzenia układu sercowo-naczyniowego, oddechowego (w tym chorych na astmę), choroby nerek, choroby wątroby, choroby neurologiczne, choroby hematologiczne, choroby metaboliczne (w tym chorych na cukrzycę) oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli częstochowskich.
Proponujemy również szczepienia odpłatne. Ogólnoświatowe zalecenia dotyczące szczepienia przeciwko grypie mówią, zgodnie z wytycznymi organizacji ACIP oraz WHO, że zaszczepić powinien się każdy a w szczególności mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci:
• zdrowe dzieci w wieku 6-59 m.ż.
• osoby w wieku 6 m.ż. – 18 lat, leczone przewlekle kwasem acetylosalicylowym, co zwiększa u nich ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a w razie zachorowania na grypę,
• kobiety, które są lub będą w ciąży w trakcie sezonu epidemicznego grypy.
• osoby opiekujące się dziećmi w wieku poniżej 5 lat
Największa zapadalność zachorowań na grypę dotyczy dzieci i osób powyżej 65. roku życia, dlatego każda babcia i każdy dziadek ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne wnucząt powinni się szczepić się corocznie przeciwko grypie; bezpłatnie jeżeli ukończyli 65 lat.

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z VII Dorocznej Debaty Flu Forum, która odbyła się w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, którego celem jest budowanie świadomości Polaków w zakresie zagrożeń wynikających z grypy i jej powikłań.

STOP Grypie w Częstochowie

20 lipca, 2015 Szczepienia disabled comments

Prezydent Miasta Częstochowy ogłosił kolejny konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2015. Przedmiotem postępowania jest Program, który co roku jest oczekiwany przez seniorów, rodziców dzieci chorych na choroby przewlekłe
a od 3 lat przez rodziców przedszkolaków – „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata 2014-2018.
Oferowanie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie mieszkańcom Częstochowy stało się już trwałym elementem profilaktyki zakażenia wirusem grypy, który charakteryzuje się wysoką zakaźnością, wysokim ryzykiem powikłań oraz wymiernymi skutkami ekonomicznymi, społecznymi i zdrowotnymi.

Grupy Beneficjentów

Samorządowy Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie obejmuje

 • osoby w wieku powyżej 65 lat, ponieważ w tej grupie znacznie zwiększa się liczba osób należących do grup wysokiego ryzyka,
 • dzieci, chore na przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego (w tym chore na astmę), choroby nerek, choroby wątroby, choroby neurologiczne, choroby hematologiczne, choroby metaboliczne (w tym chorych na cukrzycę), dzieci z niedoborami odporności, w tym spowodowanymi leczeniem immunosupresyjnym,
 • dzieci uczęszczające do przedszkoli częstochowskich.

Dlaczego powinniśmy się zaszczepić?

Ponieważ szczepienia jako właściwe działanie profilaktyczne są najtańszym i najskuteczniejszym sposobem zapobiegania powikłaniom pogrypowym. Ich skuteczność ocenia się na 70%-90%. Nie ma stuprocentowej ochrony przed wirusem grypy, ale możemy uniknąć powikłań i sprawić, że choroba będzie miała lżejszy przebieg.

Warto również zapoznać się projektem edukacyjnym Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, który został zapoczątkowany przez ekspertów jako inicjatywa społeczna mająca na celu edukację Polaków w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę oraz ograniczenia skutków medycznych, społecznych i ekonomicznych z nimi związanych. Celem Programu jest zwiększenie wyszczepialności w Polsce, która wynosiła w 2014 rou – 4,5% populacji, a w Europie 20-40%.

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED” jako Partner OPZG złoży ofertę
w postępowaniu konkursowym.

Europejski Tydzień Szczepień

18 kwietnia, 2015 Szczepienia disabled comments

Europejski Tydzień Szczepień, European Immunization Week (EIW) jest obchodzony w 2015  roku w dniach 20-25 kwietnia  i podobnie jak w latach poprzednich zbiega się z globalną kampanią –  Światowy Tydzień Szczepień pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Tydzień Szczepień w roku 2015 w Polsce tak jak w roku ubiegłym przebiega pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”. Stałym celem tej inicjatywy jest podkreślenie znaczenia szczepień ochronnych dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, którym można zapobiegać poprzez stosowanie tej formy profilaktyki. Szczegółowym natomiast celem tegorocznych obchodów jest podniesienie świadomości znaczenia szczepień wśród rodziców i opiekunów dzieci oraz pracowników ochrony zdrowia, polityków, decydentów i mediów. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zawarła podstawowe przesłanie Europejskiego Tygodnia Szczepień w haśle: „Zapobiegaj, chroń, szczep”, które podkreśla, iż uodpornienie każdego dziecka ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania chorobom zakaźnym i ochrony życiaSzczepienia uratowały więcej ludzi niż jakiekolwiek inna interwencja w zakresie zdrowia publicznego.

Obecnie gdy  obserwujemy nieracjonalną niechęć do szczepień ochronnych na szczególną uwagę zasługują podejmowane inicjatywy edukacyjne prowadzone w formie Kampanii Społecznej. Ten Tydzień to właśnie  kampania, zwiększająca zaangażowanie, zachęcająca do bliższego zapoznania się z tematyką szczepień i podnosząca zaufanie publiczne w społeczeństwie, zwłaszcza w grupach osób kwestionujących konieczność i bezpieczeństwo szczepień.

Dzięki finansowanym z budżetu państwa obowiązkowym szczepieniom dzieci, nie chorują dorośli. Wyszczepienie wysokiego procenta populacji powoduje, że nie chorujemy. Może w przyszłym kalendarzu szczepień obowiązkowych znajdą się szczepienia przeciwko pneumokokom, meningokokom i HPV.

Inne Kampanie Ogólnopolskie

 • Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy – inicjatywa Instytutu Oświaty Zdrowotnej powstała w 2013 roku. Wyszczepialność w Polsce – 4,5% a w Europie 20-40%.
 • „Kleszczowe zapaleniu mózgu – Szczepimy się! Zapobiegamy!”– inicjatywa Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. – 2015 r. Ma ona przekonać Polaków do tego, by lepiej chronić się przed kleszczami i zmniejszyć ryzyko zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu. Wyszczepialność w Polsce -1% a w Europie od 15 do 30%.