Informacja o ochronie danych osobowych

Administrator Twoich Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” z siedzibą w Częstochowie, Al. Wolności 46 (pawilon pediatryczny), prowadzący zakład działalności leczniczej Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „INTERPED”.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Przemkiem Cichoniem wysyłając wiadomość e-mail na adres daneosobowe@interped.pl.

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

Jeżeli jesteś pacjentem, przetwarzamy Twoje:

 • dane, przy pomocy których możemy Cię zidentyfikować tj. Twoje imię, nazwisko i PESEL;
 • dane kontaktowe w tym adres email, telefon i adres zamieszkania;
 • dane dotyczące Twojego zdrowia w formie dokumentacji medycznej.

Jeżeli korzystasz odpłatnie z naszych usług medycznych, przetwarzamy Twoje:

 • dane rozliczeniowe.

Jeżeli jesteś użytkownikiem naszej witryny internetowej, przetwarzamy Twoje:

 • identyfikatory internetowe takie jak adresy IP lub pliki cookies;
 • dane o Twoim urządzeniu takie jak typ urządzenia, ustawienia językowe, model i wersja przeglądarki, model i wersja systemu operacyjnego;
 • historię wizyt na naszej witrynie internetowej, ich źródeł, odwiedzane strony, czas spędzony na poszczególnych stronach i na całej witrynie, przeglądane artykuły.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do realizacji następujących celów:

Profilaktyka zdrowotna 

Dotyczy informowania Cię o możliwości udzielenia świadczenia na podstawie informacji zawartych w Twojej dokumentacji medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania jest przetwarzanie danych osobowych jest realizacja celów profilaktyki zdrowotnej zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku ustawą o działalności leczniczej oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Diagnoza medyczna i leczenie

Dotyczy przetwarzania związanego z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenia Twojej dokumentacji medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przeprowadzenia diagnozy medycznej i prowadzenie leczenia pacjenta zgodnie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku ustawą o działalności leczniczej oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej

Dotyczy między innymi przetwarzania związanego z:

 • rejestracją wizyty,
 • zapewnienia jakości udzielanych Ci świadczeń np. przez zbadanie poziomu Twojej satysfakcji z wizyty,
 • zapewnienie ciągłości Twojej opieki zdrowotnej np. potwierdzenie lub odwołanie wizyty,
 • skomunikowanie się z Tobą po udzieleniu świadczenia np. w celu oceny Twojego samopoczucia po wizycie,
 • weryfikacja Twoich uprawnień do uzyskania świadczenia i rozliczeniem zrealizowanego świadczenia,
 • inne czynności pomocnicze,
 • wymiana informacji o Twoim stanie zdrowia z innymi podmiotami leczniczymi w celu zapewnienia ciągłości leczenia.

Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność zapewnienia opieki zdrowotnej i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku ustawą o działalności leczniczej oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego

Dotyczy przede wszystkim przetwarzania Twoich danych w związku z wystawianiem zaświadczeń lekarskich.

Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność zapewnienia zabezpiecznia społecznego oraz zarządzania systemiami i usługami zabezpieczenia społecznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Analityka internetowa

Aby dowiedzieć się więcej na temat ruchu na naszej witrynie internetowej stosujemy narzędzie śledzące Google Analytics firmy Google. Narzędzie to pozwala nam określić źródła skąd przychodzą użytkownicy na naszą witrynę internetową i czy cele ich wizyt są zaspokajane. Zebrane dane pozwalają nam wyciągnąć wnioski w kwestii ewentualnych usprawnień naszej witryny.

Aby móc zbierać powyższe informacje używamy do tego identyfikatory zawarte w plikach cookie. Podstawą prawną pozwalającą na zapisywanie i odczytywanie plików cookie i podobnych technologii w Twojej przeglądarce jest Twoja zgoda wyrażona w związku z art. 173 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, poprzez ustawienia przeglądarki pozwalające na przyjmowanie plików cookie.

Podstawą prawną do przetwarzania opisanych powyżej danych gromadzonych dzięki plikom cookies jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wyświetlanie treści z innych serwisów internetowych

Na naszej witrynie internetowej używamy czcionek oraz map Google. Są to dodatki mające na celu poprawienie doświadczenia użytkowania naszej witryny. Aby móc je wyświetlić przekierowujemy część zapytań Twojej przeglądarki do serwerów Google.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane jako pacjenta naszej przychodni udostępniamy tylko w niezbędnym zakresie zachowując zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych:

 • innym podmiotom medycznym w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych, badań USG, badań RTG na podstawie skierowania,
 • firmom zapewniającym obsługę serwisową sprzętu medycznego oraz infrastruktury IT w zakresie w jakim tą obsługę wykonują,
 • firmie zajmującej się rachunkowością tylko w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Tobą,
 • Narodowemu Funduszowi Zdrowia w związku z finansowaniem przez niego świadczeń ze środków publicznych,
 • jeżeli wypełniasz ankietę online programu profilaktyki Twoje dane gromadzone są na serwerach firmy hostingowej.

Twoje dane jako użytkownika naszej witryny internetowej udostępniamy w sposób nie pozwalający na identyfikację Twojej osoby do systemu Google Analytics oraz do innych serwerów Google w związku z wyświetlaniem czcionek i map Google.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane o stanie Twojego zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązującą wszystkie podmioty medyczne będą przechowywane przez 20 lat lub dłużej w zależności od wymogów ustawy.

Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez lat 5 od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane z analityki internetowej przechowywane są przez 14 miesięcy (minimalny okres na który pozwala Google).

Jakie przysługują Ci prawa

W zakresie dokumentacji medycznej masz prawo dostępu do swoich danych do ich sprostowania i uzupełnienia.

W zakresie rozliczeń masz prawo dostępu do swoich danych do ich sprostowania i uzupełnienia.

W zakresie przetwarzania danych gromadzonych w ramach analityki internetowej masz prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania i uzupełnienia, a także do ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Dwa ostatnie prawa mogą być zrealizowane przez usunięcie ciasteczka Google Analytics z Twojej przeglądarki postawionego na domenie interped.pl.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Opublikowano: 25 maj 2018 (wersja 1.0.0)

Ostatnia aktualizacja 6 sierpnia 2018 (wersja 1.4.0)