STOP Grypie w Częstochowie

20 lipca, 2015 Szczepienia

Prezydent Miasta Częstochowy ogłosił kolejny konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2015. Przedmiotem postępowania jest Program, który co roku jest oczekiwany przez seniorów, rodziców dzieci chorych na choroby przewlekłe
a od 3 lat przez rodziców przedszkolaków – „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata 2014-2018.
Oferowanie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie mieszkańcom Częstochowy stało się już trwałym elementem profilaktyki zakażenia wirusem grypy, który charakteryzuje się wysoką zakaźnością, wysokim ryzykiem powikłań oraz wymiernymi skutkami ekonomicznymi, społecznymi i zdrowotnymi.

Grupy Beneficjentów

Samorządowy Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie obejmuje

  • osoby w wieku powyżej 65 lat, ponieważ w tej grupie znacznie zwiększa się liczba osób należących do grup wysokiego ryzyka,
  • dzieci, chore na przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego (w tym chore na astmę), choroby nerek, choroby wątroby, choroby neurologiczne, choroby hematologiczne, choroby metaboliczne (w tym chorych na cukrzycę), dzieci z niedoborami odporności, w tym spowodowanymi leczeniem immunosupresyjnym,
  • dzieci uczęszczające do przedszkoli częstochowskich.

Dlaczego powinniśmy się zaszczepić?

Ponieważ szczepienia jako właściwe działanie profilaktyczne są najtańszym i najskuteczniejszym sposobem zapobiegania powikłaniom pogrypowym. Ich skuteczność ocenia się na 70%-90%. Nie ma stuprocentowej ochrony przed wirusem grypy, ale możemy uniknąć powikłań i sprawić, że choroba będzie miała lżejszy przebieg.

Warto również zapoznać się projektem edukacyjnym Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, który został zapoczątkowany przez ekspertów jako inicjatywa społeczna mająca na celu edukację Polaków w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę oraz ograniczenia skutków medycznych, społecznych i ekonomicznych z nimi związanych. Celem Programu jest zwiększenie wyszczepialności w Polsce, która wynosiła w 2014 rou – 4,5% populacji, a w Europie 20-40%.

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED” jako Partner OPZG złoży ofertę
w postępowaniu konkursowym.