Rozpoczęliśmy sezon szczepień przeciwko grypie!

18 września, 2015 Szczepienia

Prezydent Miasta Częstochowy rozstrzygnął konkurs i wyłonił realizatorów Programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie skierowanych do częstochowian należących do grup wysokiego ryzyka, w tym naszą Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „INTERPED”. Jako zespół poradni specjalistycznych dla dzieci, do zaszczepienia się bezpłatnie przeciwko grypie zapraszamy dzieci chore na przewlekłe schorzenia układu sercowo-naczyniowego, oddechowego (w tym chorych na astmę), choroby nerek, choroby wątroby, choroby neurologiczne, choroby hematologiczne, choroby metaboliczne (w tym chorych na cukrzycę) oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli częstochowskich.
Proponujemy również szczepienia odpłatne. Ogólnoświatowe zalecenia dotyczące szczepienia przeciwko grypie mówią, zgodnie z wytycznymi organizacji ACIP oraz WHO, że zaszczepić powinien się każdy a w szczególności mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci:
• zdrowe dzieci w wieku 6-59 m.ż.
• osoby w wieku 6 m.ż. – 18 lat, leczone przewlekle kwasem acetylosalicylowym, co zwiększa u nich ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a w razie zachorowania na grypę,
• kobiety, które są lub będą w ciąży w trakcie sezonu epidemicznego grypy.
• osoby opiekujące się dziećmi w wieku poniżej 5 lat
Największa zapadalność zachorowań na grypę dotyczy dzieci i osób powyżej 65. roku życia, dlatego każda babcia i każdy dziadek ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne wnucząt powinni się szczepić się corocznie przeciwko grypie; bezpłatnie jeżeli ukończyli 65 lat.

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z VII Dorocznej Debaty Flu Forum, która odbyła się w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, którego celem jest budowanie świadomości Polaków w zakresie zagrożeń wynikających z grypy i jej powikłań.