Wykaz Przychodni realizujących Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie

18 września, 2015 Szczepienia

Wybrano realizatorów, którzy zorganizują i poprowadzą w 2015 roku program
„SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY Z GRUP SZCZEGÓLNEGO RYZYKA NA LATA 2014-2018”.
Spośród wszystkich dostępnych i zweryfikowanych naukowo metod zapobiegania zachorowaniom na grypę najskuteczniejsze jest coroczne szczepienie. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami amerykańskiego Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) szczepienie przeciwko grypie można podać każdej osobie >6. miesiąca życia (jeżeli nie występują przeciwwskazania), zwłaszcza osobom z grup dużego ryzyka powikłań grypy.
Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie jest realizowany w 22 Przychodniach na obszarze miasta Częstochowy i skierowany jest do osób z grup dużego ryzyka powikłań grypy:
• dzieci do lat 18, chorych na schorzenia przewlekłe i nowotworowe.
• dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli,
• mieszkańców Częstochowy w wieku powyżej 65 roku życia.

W 2015 roku Miasto Częstochowa przeznaczyło na realizacje Programu 150 000,00 zł i planuje zaczepienie 3 100 mieszkańców.

W dowód uznania za aktywną działalność na rzecz profilaktyki grypy eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy uhonorowali Miasto Częstochowę przyznając tytuł „Eksperta w profilaktyce grypy”. Pamiątkową statuetkę odebrał r. w czasie VII Dorocznej Debaty Flu Forum, które odbyło się 15 września 2015 r. w Sali Kolumnowej Pałacu Prymasowskiego w Warszawie, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Łoziński. W tym roku uhonorowano działania samorządów realizujących programy zdrowotne z zakresu profilaktyki grypy przyznając 12 tytułów „Eksperta w profilaktyce grypy” i 15 tytułów „Samorządowego Lidera”.
Gratulujemy wyróżnienia.

W 2015 roku można bezpłatnie się zaszczepić przeciwko grypie w Przychodniach:
1. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED”, Al. Wolności 46
(pawilon pediatryczny), tel.34/365 30 40, www.interped.pl, e-mail: interped@interped.pl,
2. Przychodnia COMBI-MED., ul. Dekabrystów 17/19, tel.34 322 27 58,
3. Przychodnia SCM „SPEC-MED., Al. Wolności 14, tel. 34 324 50 57,
4. Nasza Przychodnia, Al. Wolności 46, tel.34 366 96 28,
5. Przychodnia POŁUDNIE, ul. Mireckiego 29a, tel.34 371 04 83,
6. Przychodnia AVAMED, ul. Powstańców Śląskich 7a, 34 363 15 37,
7. Przychodnia Cormed, ul. Limanowskiego 63, Al.Pokoju 3, tel.34 323 21 76,
8. Przychodnia CM AMICUS, Al. Pokoju 44, tel. 34 372 56 12,
9. Przychodnia Nadrzeczna, ul. Nadrzeczna 32a, tel.34 324 23 87,
10. Przychodnia Novomed, ul. Bohaterów Katynia 25a/4, tel.34 366 31 90,
11. Przychodnia OLMED, ul. Olsztyńska 68, tel.34 361 89 82,
12. Przychodnia Piastowska-Med., ul. Piastowska 80/82, tel.34 365 84 24,
13. Przychodnia Nord Med., ul. Michałowskiego 6 tel. 34 3220670,
14. Przychodnia Wrzosowiak, ul. Orkana 1/67a, tel.34 363 92 50 wew.28,
15. Przychodnia Lekarska „Ars Medica Bis” ul. Mościckiego 7,tel.34 372 10 50,
16. Przychodnia Lekarska „Medicom Bis” , ul. Pużaka 5, tel.34 362 33 54,
17. Przychodnia Lekarska 'Północ” ul. Generała Andersa 12, 34 362 44 94,
18. ZUM i innych „Kiedrzyńska” sp z o.o. ul. Kiedrzyńska 6, 34 325 61 33,
19. NZOZ Przychodnia Lekarska przy ul. Rocha 250, tel.34 343 57 98,
20. Przychodnia Rodzinna „Euro-Med” przy ul. 3 Maja 16 tel.34 36127 62,
21. Przychodnia Rodzinna „Euro-Medicus” ul. Kopalniana 4, tel.34 365 99 15,
22. Przychodnia Lekarska Medicus BIS, ul.Mostowa14, tel.34 367 14 70.

Szczepienia będą realizowane do zaszczepienia 3100 mieszkańców Częstochowy.