Informacje z Poradni Promocji Zdrowia – miesięczny przegląd wydarzeń

4 października, 2015 Astma i Alergia, Szczepienia

Początek sezonu grypowego

Wykryto pierwszy przypadek zachorowania na grypę sezonową 2015/2016. Polska Agencja Prasowa przekazała informację z Krajowego Ośrodka Grypy w Polsce. W naszym kraju szczyt zachorowań na grypę przypada zwykle na miesiące od grudnia do marca, dlatego mamy czas spokojnie zaszczepić się przeciwko grypie od końca sierpnia każdego roku. Wyszczepielność w Polsce wynosi niestety ca 4,5% populacji. Doceniając groźne skutki zdrowotne i ekonomiczne, niektóre samorządy terytorialne oferują ochronę  przeciwko grypie dla swoich seniorów a niektórzy pracodawcy proponują swoim pracownikom zabezpieczenie przed powikłaniami grypy. Świadczenie zdrowotne – szczepienie przeciwko grypie jest dostępne na rynku usług medycznych w cenie około 30,00zł i zaszczepić się powinna każda osoba  od 6 miesiąca życia, u której nie występują przeciwwskazania do zaszczepienia się.

Na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy pokazano Rekomendacje polskich Ekspertów dotyczące profilaktyki grypy w sezonie epidemicznym 2015/2016. Zapraszam do zapoznania się z opinią ekspertów i podjęcie decyzji o zaszczepieniu przeciwko grypie siebie i swoich najbliższych.

Jak używać inhalatora

Polskie Towarzystwo Alergologiczne zamieściło na swojej stronie wizualne prezentacje jak prawidłowo używać zaleconych przez lekarza inhalatorów: „Jak używać inhalatora”. Zapraszam do oglądnięcia filmików, bo duża liczba pacjentów ciągle zapomina o prawidłowej technice podawania leku za pomocą inhalatora.

Szczepienia profilaktyczne

Fundacja Watch Health Care zorganizowała Seminarium edukacyjne pt.: „Innowacje w systemie szczepień ochronnych – obraz Polski na tle Europy w dostępie do szczepień”. Zapraszam do obejrzenia wykładu Pani dr n.med. Hanny Czajka – „Rola lekarza pediatry w kształtowaniu świadomości rodziców dotyczącej szczepień”. Rodzice w imieniu swoich dzieci podejmują decyzje o zakresie immunoprofilaktyki czy oprócz szczepień obowiązkowych podejmą razem z lekarzem decyzję o ochronie dziecka przed chorobami, którymi zapobiegają tzw. szczepienia zalecane przez Ministra Zdrowia. W Polsce nie ma szczepień przymusowych. W kalendarzu szczepień podzielono szczepienia na obowiązkowe finansowane z budżetu państwa i zalecane nie finansowane z budżetu państwa.

Narodowy Progam Zdrowia

Senat uchwalił większością głosów ustawę o zdrowiu publicznym, która czeka teraz na podpis Pana Prezydenta RP. Podstawą działania ustawy będzie Narodowy Program Zdrowia. Uregulowania dotyczące utworzenia NPZ oraz związane z jego funkcjonowaniem zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.