Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy

W Gabinecie Diagnostyczno–Zabiegowym udzielają świadczenia dwie pielęgniarki alergologiczne: piel. licencj. Celina Marchewka i piel. licencj. mgr Halina Gawrońska-Ćwiękała.

Wykonywane badania

Badanie oceniające sprawność wentylacyjną układu oddechowego, wykonywane w diagnostyce i kontroli leczenia astmy oraz POChP.
Nowoczesne badanie, które pozwala na bezbolesny i zupełnie nieinwazyjny pomiar tętna oraz stopnia nasycenia krwi tlenem.
Wykrywanie alergenów inhalacyjnych i pokarmowych, które są uczulające dla Pacjenta. Badanie wykonujemy zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Alergologicznego poprzez nakłucie skóry dłoniowej powierzchni przedramienia przez kroplę alergenu za pomocą standardowego lancetu.
Pozwalają ocenić reaktywność skóry na szereg różnych związków chemicznych, z którymi pacjent styka się w życiu codziennym (w domu, szkole, pracy) i wykryć alergię kontaktową będącą najczęściej przyczyna alergicznego kontaktowego zapalenie skóry.
Przenośny przyrząd służący do kontroli czynności układu oddechowego przez pomiar i monitorowanie szczytowego przepływu wydechowego - PEFR.
Badanie Stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FENO) jest nowoczesnym, wysokospecjalistycznym i nieinwazyjnym, przyjaznym dziecku badaniem służącym do oceny stanu zapalnego w drogach oddechowych. Przygotowanie do badania – należy powstrzymać się od jedzenia i picia na 1 godzinę przed badaniem, nie wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego przez 1 godzinę przed badaniem, osoby palące powinny powstrzymać się od palenia przez 1 godzinę przed badaniem oraz poinformować przed badaniem, że jest się osobą palącą, pacjent powinien być bez cech ostrej infekcji wirusowej.

Harmonogram przyjęć

Rejestracja codziennie od godziny 09:30 do godziny rozpoczęcia przyjęć w Poradni.

Dzień tygodniaGodziny przyjęć
Poniedziałek12.30-18.00
Wtorek11.30-17.00
Środa10.00-14.00
Czwartek11.00-16.00
Piątek08.00-12.30