Images-loading
Image

Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci

Świadczenia w ramach umowy z NFZ

O PORADNI

Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci (dawna Poradnia Alergologiczna dla Dzieci, rok założenia 1992) udziela świadczeń  specjalistycznych w zakresie chorób układu oddechowego dzieciom i młodzieży do ukończenia 18-go roku życia, ubezpieczonym
w Narodowym Funduszu Zdrowia, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innych poradni specjalistycznych – skierowanie do Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci. W poradni udzielane są świadczenia w zakresie profilaktyki, wczesnej diagnostyki i leczenia astmy i innych chorób alergicznych układu oddechowego oraz innych ostrych
i przewlekłych schorzeń płuc i oskrzeli. W naszym Gabinecie Diagnostyczno-Zabiegowym wykonujemy badania takie jak testy skórne punktowe, spirometrię, pulsoksymetrię, Micro CO oraz prowadzimy immunoterapię. Rodzice dzieci mogą korzystać bezpłatnie z wypożyczalni inhalatorów. Dzieciom umożliwiamy dostęp  (50% ceny badania) do wykonania odpłatnie badania poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu. Badanie FeNO Test ( nie refundowane w Polsce) pozwala określić stan zapalny w drogach oddechowych,
a w szczególności diagnozować astmę i kontrolować jej leczenie.
Nasi lekarze: lek.Aleksandra Cichoń – pediatra, specjalista chorób płuc, przyjmuje od poniedziałku do piątku
oraz lek. Zofia Załęcka-Jabłonka – pediatra, specjalista chorób płuc przyjmuje tylko w piątki.


Harmonogram przyjęć

Rejestracja codziennie od godziny 09:30 do godziny rozpoczęcia przyjęć w Poradni.

W dniach 7, 8 i 9 listopada 2018 roku Pani lek.Aleksandra Cichoń nie będzie przyjmowała.

lek. Aleksandra Cichoń

Dzień tygodniaGodziny przyjęć
Poniedziałek12.30-18.00
Wtorek12.00-17.00
Środa10.00-14.00
Czwartek11.00-16.00
Piątek*12.00-13.00
*Uzgodnione wizyty kontrolne dzieci w toku immunoterapii (SLIT).

lek. Zofia Załęcka-Jabłonka

Dzień tygodniaGodziny przyjęć
Piątek8.00-12.00
Images

WYKONYWANE BADANIA

  • Images
Images

Spirometria

Badanie oceniające sprawność wentylacyjną układu oddechowego, wykonywane w diagnostyce i kontroli leczenia astmy oraz POChP.  • Images
Images

Pulsoksymetria

Nowoczesne badanie, które pozwala na bezbolesny i zupełnie nieinwazyjny pomiar tętna oraz stopnia nasycenia krwi tlenem.  • Images
Images

Micro CO

Analiza i kontrola czynnika ryzyka zaostrzenia astmy (palenia papierosów) u chorego i jego otoczenia – badanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu.  • Images
Images

Skórne testy punktowe inhalacyjne

Wykrywanie alergenów inhalacyjnych, które są uczulające dla Pacjenta. Badanie wykonujemy zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Alergologicznego poprzez nakłucie skóry dłoniowej powierzchni przedramienia przez kroplę alergenu za pomocą standardowego lancetu.  • Images
Images

Badania laboratoryjne

W celu wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych pacjentów kierujemy do Laboratorium Diagnostyka w Częstochowie.  • Images
Images

Badania radiologiczne (RTG)

Wykonywane na zlecenia lekarza w Pracowni Radiologicznej dra. Andrzeja Zaręby przy Al.Kościuszki 9a w Częstochowie.  • Images
Images

Pikflometr

Przenośny przyrząd służący do kontroli czynności układu oddechowego przez pomiar i monitorowanie szczytowego przepływu wydechowego – PEFR.  • Images
Images

Badanie bakteriologiczne

W koniecznych przypadkach zlecamy posiewy z antybiogramem z wymazów z nosa, z gardła, plwociny lub innych materiałów kierując do Laboratorium Diagnostyka w Częstochowie.  • Images
Images

Laboratoryjne badania alergologiczne

Wykonywane są w Laboratorium Diagnostyka w Częstochowie. Szeroki panel IgE specyficznych (testów z krwi) oraz badania wykonywane metodą molekularną np.Immuno CAP ISAC.