Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci

Dawna Poradnia Alergologiczna dla Dzieci (rok założenia 1992) udziela świadczeń specjalistycznych w zakresie chorób układu oddechowego dzieciom i młodzieży do ukończenia 18-go roku życia, ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub z innych poradni specjalistycznych – skierowanie do Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci.

Świadczenia

W poradni udzielane są świadczenia w zakresie profilaktyki, wczesnej diagnostyki i leczenia astmy i innych chorób alergicznych układu oddechowego oraz innych ostrych i przewlekłych schorzeń płuc i oskrzeli. Prowadzimy immunoterapię. Rodzice dzieci mogą korzystać bezpłatnie z wypożyczalni inhalatorów.

W poradni zlecamy wykonanie następujących nieodpłatnych badań:
  • Testy skórne punktowe (inhalacyjne i pokarmowe)

  • Spirometrię

  • Pulsoksymetrię

  • Pikflometr

  • Laboratoryjne badania alergologiczne

  • Badania radiologiczne (RTG)

  • Badania bakteriologiczne


oraz następujących badań odpłatnych:
  • Naskórkowe testy płatkowe

  • FeNO Test


Dzieciom umożliwiamy dostęp do wykonania odpłatnie badania poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu. Badanie FeNO Test (nie refundowane w Polsce) pozwala określić stan zapalny w drogach oddechowych, a w szczególności diagnozować astmę i kontrolować jej leczenie.

Nasi lekarze i harmonogramy

Aleksandra Cichoń

pediatra, specjalista chorób płuc
Dzień tygodniaGodziny przyjęć
Poniedziałek12.30-18.00
Wtorek11:30-17.00
Środa10.00-14.00
Czwartek11.00-16.00

Zofia Załęcka-Jabłonka*

pediatra, specjalista chorób płuc
Dzień tygodniaGodziny przyjęć
Piątek8.00-12.30