Dane rejestrowe

Nr KRS - 0000055518
Nr Księgi Rejestrowej podmiotów leczniczych - W-24-000000013501
Nr REGON - 151404513
Nr NIP - 9491640451