Images-loading
Image

Aktualności

IV Konferencja Edukacyjna – SMOG a astma i alergia.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W IV KONFERENCJI EDUKACYJNEJ. 21 września (piątek) 2018 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbędzie się IV-ta Konferencja Edukacyjna nt. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci”. Konferencja Edukacyjna jest częścią Programu Polityki Zdrowotnej Miasta Częstochowy nt. ”Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergologicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na […]

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w Częstochowie.

Urząd Miasta Częstochowy rozstrzygnął konkurs na realizację Programu Polityki Zdrowotnej nt. „ Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata 2014-2018”. Program jest skierowany do pacjentów z grup szczególnego ryzyka zachorowania na grypę i zamieszkujących miasto Częstochowę: osoby powyżej 65 roku życia, dzieci do lat 18, chore na schorzenia przewlekłe […]

ASTMA i ALERGIA – Zarządzanie Zdrowiem w Szkole.

Uprzejmie informujemy, że  został rozstrzygnięty konkurs na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”. Decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 marca 2018 roku, realizację zadania powierzono po raz czwarty podmiotowi leczniczemu – Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”.    Program będzie realizowany […]

Sprawozdanie z III Konferencji Edukacyjnej – profilaktyka astmy i alergii.

29 września 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyła się III Konferencja Edukacyjna nt. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy i chorób alergicznych u dzieci”. Konferencja została przygotowana przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” jako część edukacyjna Programu Polityki Zdrowotnej Miasta Częstochowy „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci […]

III Konferencja Edukacyjna – profilaktyka astmy i alergii.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” zaprasza do udziału w III Konferencji Edukacyjnej nt „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci”, która odbędzie się 29 września o godzinie 10:00 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Już po raz trzeci odbywa się to coroczne spotkanie edukacyjne skierowane do rodziców dzieci […]

Szczepienia ochronne przeciwko grypie w sezonie 2017/2018

Aktualizacja: 8 września w Częstochowie rozpoczęto realizację programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Sprawdź listę realizatorów na stronie www.lepiejzapobiegac.pl. Grypa jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną układu oddechowego, która przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową. Największa liczba zachorowań występuje w okresie jesienno-zimowym. Szczyt epidemii grypy w Polsce przypada corocznie w okresie między styczniem a kwietniem. Najczęściej chorują […]

Adrenalina podstawowym lekiem w leczeniu anafilaksji.

14 czerwca 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyły się Warsztaty  Edukacyjne nt. „Postępowanie we wstrząsie anafilaktycznym”. Do udziału w Spotkaniu zaproszono pielęgniarki realizujące zadania medycyny szkolnej w placówkach oświatowych w Częstochowie. Spotkanie zostało przygotowane przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” z Częstochowy i było realizowane jako część edukacyjna Programu […]

Światowy Dzień Krwiodawcy 2017

Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Jest to dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 r. wyróżnił trzy grupy krwi  A i B oraz 0. Ten austriacki profesor i lekarz w 1930 roku za swoje odkrycie otrzymał Nagrodę Nobla. W 1937r. wraz z Alexandrem Wienerem odkrył czynnik Rh. Gospodarzem Światowego Dnia Krwiodawcy […]

Kampanie Lepiej Zapobiegać

Działania promujące akcje i programy promocji zdrowia, realizowane przez częstochowskie przychodnie, skierowane do mieszkańców Częstochowy. www.lepiejzapobiegac.pl jest serwisem internetowym, którego twórcom przyświeca cel wspierania postaw prozdrowotnych w populacji miasta Częstochowy. Cel ten będzie realizowany przez szerzenie informacji o realizowanych przedsięwzięciach zmierzających do podniesienia świadomości ludzi o własnym zdrowiu i zwiększenia odpowiedzialności za nie. Pierwsza wersja projektu Jednym […]

Światowy Dzień Astmy

2 maja to dzień, w którym obchodzony jest już po raz dziewiętnasty Światowy Dzień Astmy. Jest to inicjatywa ustanowiona w 1998 r. przez GINA (Global Strategy for Astma Management and Prevention) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje i organizacje, które działają na rzecz ograniczania zdrowotnych i społecznych skutków astmy. Światowy Dzień Astmy, który jest obchodzony już […]

Edukacja, Profilaktyka i Diagnostyka – programy polityki zdrowotnej skierowane do mieszkańców Częstochowy w 2017 roku.

Prezydent Częstochowy ogłosił rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację w 2017 roku pierwszych pięciu programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, które realizowane są z budżetu miasta Częstochowy. Inwestując w zdrowie  mieszkańców Częstochowy samorząd  finansuje przedsięwzięcia z zakresu zapobiegania (profilaktyka pierwotna), wczesnego rozpoznania (profilaktyka wtórna) oraz zahamowanie postępu choroby i ograniczenie powikłań (profilaktyka III fazy) chorób […]

Wczesne rozpoznanie astmy i innych chorób alergicznych – III edycja

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Częstochowy rozstrzygnął konkurs ofert na realizację III edycji programu polityki zdrowotnej Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018 w 2017 roku. Do realizacji Programu w 2017 roku ponownie wybrano Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”, które będzie udzielało świadczenia specjalistyczne i diagnostyczne […]