Images-loading
Image

O poradniach

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED”
jest kierowana przez  lek.Aleksandrę Cichoń.

Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci

Poradnia udziela porad ubezpieczonym w  Narodowym Funduszu Zdrowia. Poradnia jest kontynuatorką  Poradni Alergologicznej dla Dzieci i Młodzieży, która została utworzona w 1992 roku przez  lek. Aleksandra Cichoń, pediatrę, specjalistę z dziedziny chorób płuc. W latach 2001-2008 Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci i Młodzieży realizowała umowę zawartą ze Śląską Kasą Chorych, Branżową Kasą Chorych oraz następnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od 1 – go stycznia 2009 roku po przekształceniu, udzielamy świadczenia w Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci w ramach umowy z NFZ. Od 2013 roku udziela świadczeń u nas drugi lekarz – lek. Zofia Załęcka-Jabłonka pediatra, specjalista chorób płuc.

lek.Aleksandra Cichoń jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Poradnia Szybkiej Diagnostyki Astmy i Alergii.

Poradnia jest kontynuatorką Poradni Alergologicznej, która została utworzona w 1984 roku przez lek. Leszka Cichonia (członek założyciel Polskiego Towarzystwa Alergologicznego) w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego przy Al. Wolności 46, po uzyskaniu pozytywnej opinii Konsultanta Wojewódzkiego z dziedziny Alergologii. Była to pierwsza Poradnia Alergologiczna dla osób dorosłych w regionie częstochowskim. W latach 1986-1996 przy Poradni działał Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych, który organizował Dni Alergii w Częstochowie. Od 1999 do 2001 roku Poradnia udzielała świadczeń ubezpieczonym w Branżowej Kasie Chorych. W latach 2000-2008 ( lek.Aleksandra Cichoń  a od 2002 roku lek.Leszek Cichoń) udzielaliśmy świadczenia w Poradni Alergologicznej w ramach umowy ze Śląską Kasą Chorych i następnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W celu zapewnienia kontynuacji leczenia pacjentów od 2009 roku do 2013 roku Poradnia udzielała świadczeń z zakresu alergologii odpłatnie. W 2014 roku obchodziliśmy 30 lat działalności edukacyjnej i diagnostyczno-leczniczej naszej Poradni Alergologicznej.

Poradnia Laryngologiczna dla Dzieci

Poradnia powstała 14 maja 2001 roku i jest prowadzona przez lek. Iwonę Sikorę, pediatrę, otolaryngologa. W latach 2002-2008 realizowaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w Poradni Otolaryngologicznej Dla Dzieci. Od 2008 roku udzielamy porady odpłatnie.

Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci

Poradnia powstała 1 sierpnia 2001 roku i jest prowadzona przez lek. Grażynę Cebulę-Kubat, specjalistę z dziedziny pediatrii i nefrologii. Od 1 stycznia 2002 roku Poradnia realizuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W dniu 30 czerwca 2018 roku Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci zakończyła działalność.

Poradnia Promocji Zdrowia

Poradnię prowadzi lek.Leszek Cichoń