O poradniach

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED” jest kierowana przez lek. Aleksandrę Cichoń.
1. Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci

Poradnia jest kontynuatorką Poradni Alergologicznej dla Dzieci i Młodzieży, która została utworzona w 1992 roku przez lek. Aleksandra Cichoń, pediatrę, specjalistę z dziedziny chorób płuc członka założyciela Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. W latach 2001-2008 Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci i Młodzieży realizowała umowę zawartą ze Śląską Kasą Chorych, Branżową Kasą Chorych oraz następnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od 1 – go stycznia 2009 roku po przekształceniu, udzielamy świadczenia w Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci w ramach umowy z NFZ. Od 2013 roku udziela świadczeń u nas drugi lekarz – lek. Zofia Załęcka-Jabłonka pediatra, specjalista chorób płuc.

2. Poradnia Szybkiej Diagnostyki Astmy i Alergii

Poradnia jest kontynuatorką Poradni Alergologicznej, która została utworzona w 1984 roku przez lek. Leszka Cichonia (członek założyciel Polskiego Towarzystwa Alergologicznego) w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego przy Al. Wolności 46, po uzyskaniu pozytywnej opinii Konsultanta Wojewódzkiego z dziedziny Alergologii. Była to pierwsza Poradnia Alergologiczna dla osób dorosłych w regionie częstochowskim. W latach 1986-1996 przy Poradni działał Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych, który organizował Dni Alergii w Częstochowie. Od 1999 do 2001 roku Poradnia udzielała świadczeń ubezpieczonym w Branżowej Kasie Chorych. W latach 2000-2008 (lek. Aleksandra Cichoń a od 2002 roku lek. Leszek Cichoń) udzielaliśmy świadczenia w Poradni Alergologicznej w ramach umowy ze Śląską Kasą Chorych i następnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W celu zapewnienia kontynuacji leczenia pacjentów od 2009 roku do 2013 roku Poradnia udzielała świadczeń z zakresu alergologii odpłatnie. W 2014 roku obchodziliśmy 30 lat działalności edukacyjnej i diagnostyczno-leczniczej naszej Poradni Alergologicznej.

3. Poradnia Laryngologiczna dla Dzieci

Poradnia powstała 14 maja 2001 roku i jest prowadzona przez lek. Iwonę Sikorę, pediatrę, otolaryngologa. W latach 2002-2008 realizowaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w Poradni Otolaryngologicznej Dla Dzieci. Od 2008 roku udzielamy porady odpłatnie.