Certyfikat normy ISO 9001-2015

Uprzejmie informujemy, że Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Interped” wdrożyła 31 maja 2013 roku System Zarządzania Jakością według normy PN–EN ISO 9001:2008. W dniu 20 czerwca 2018 roku przeszliśmy z normy ISO 9001-2008 na normę ISO 9001-2015. W maju 2019 roku Certyfikat roku został ponownie zatwierdzony przez jednostkę recertyfikującą ISOQAR.
Certyfikat rejestracji nr 11232 obejmuje zarządzanie świadczeniem usług w zakresie:
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

 • diagnostyki medycznej,

 • profilaktyki i promocji zdrowia.


Nadrzędnym celem ustanowionej Polityki Jakości w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „INTERPED” w Częstochowie jest więc świadczenie usług medycznych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania – gwarantując spełnianie pragnień i oczekiwań pacjentów w sposób zapewniający ich pełną satysfakcję.
Tak określoną politykę, chcemy realizować poprzez:
 • Budowanie przyjaznej i bezpiecznej współpracy z pacjentami

 • Pełne zaangażowanie moje i wszystkich moich współpracowników

 • Efektywne wykorzystanie potencjału zespołu

 • Stałe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji personelu

 • Stosowanie nowoczesnych metod pielęgniarskich, diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych i technologii medycznej zgodnie z aktualną widzą medyczną i oczekiwaniami pacjentów

 • Racjonalizacje kosztów działalności oraz zapewnienia dodatniego wyniku finansowego

 • W zależności od potrzeb naszych pacjentów rozwijanie nowych usług

 • Doskonalenie realizowanych procesów i systemu zarządzania jakością


Dążąc do zrealizowania wyznaczonych celów deklaruję zapewnienie niezbędnych zasobów dla ich osiągnięcia i dla funkcjonowania systemu oraz deklaruję stałe doskonalenie systemu, przegląd i aktualizację ustanowionej polityki i celów jakości.

Prezes Zarządu
Aleksandra Cichoń