Images-loading
Image

Certyfikat ISO

Certyfikat-normy-ISO--Interped-Czestochowa

Posiadamy Certyfikat normy ISO 9001-2015

Uprzejmie informujemy, że Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Interped” wdrożyła 31 maja 2013 roku System Zarządzania Jakością według normy PN–EN ISO 9001:2008, który w dniu 30 maja 2016 roku został ponownie zatwierdzony przez jednostkę recertyfikującą ISOQAR. W dniu 20 czerwca 2018 roku przeszliśmy z normy ISO 9001-2008 na normę ISO 9001-2015.

Certyfikat rejestracji nr 11232 obejmuje zarządzanie świadczeniem usług w zakresie:

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • diagnostyki medycznej,
 • profilaktyki i promocji zdrowia.

Nadrzędnym celem ustanowionej Polityki Jakości w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „INTERPED” w Częstochowie jest więc świadczenie usług medycznych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania – gwarantując spełnianie pragnień i oczekiwań pacjentów w sposób zapewniający ich pełną satysfakcję.

Tak określoną politykę, chcemy realizować poprzez:

 • Budowanie przyjaznej i bezpiecznej współpracy z pacjentami
 • Pełne zaangażowanie moje i wszystkich moich współpracowników
 • Świadczenie usług zawsze na tym samym wysokim poziomie
 • Efektywne wykorzystanie potencjału zespołu
 • Stałe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji personelu
 • Stosowanie nowoczesnych metod pielęgniarskich, diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych i technologii medycznej zgodnie z aktualną widzą medyczną i oczekiwaniami pacjentów
 • Racjonalizacje kosztów działalności oraz zapewnienia dodatniego wyniku finansowego
 • W zależności od potrzeb naszych pacjentów rozwijanie nowych usług
 • Doskonalenie realizowanych procesów i systemu zarządzania jakością

 

Dążąc do zrealizowania wyznaczonych celów deklaruję zapewnienie niezbędnych zasobów dla ich osiągnięcia i dla funkcjonowania systemu oraz deklaruję stałe doskonalenie systemu, przegląd i aktualizację ustanowionej polityki i celów jakości.

Prezes Zarządu

Aleksandra Cichoń