O nas

Parę słów na temat historii przychodni i Stowarzyszenia.
 • 1998

  Założenie Stowarzyszenia

  Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” zostało utworzone przez lekarzy i pielęgniarki Obwodu Lecznictwa Kolejowego 30 październik 1998 r. Na zebraniu założycielskim Prezesem Stowarzyszenia wybrano panią lek. Aleksandrę Cichoń, która kieruje jego działalnością do dnia dzisiejszego.
 • 1999

  Założenie przychodni

  Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED” została utworzona przez podmiot działalności leczniczej Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” z siedzibą w Częstochowie przy Al.Wolności 46 (pawilon pediatryczny).
 • 2004

  Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie

  Od początku powstania Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz osób chorych na astmę i alergię. W 2004 roku realizowaliśmy projekt Ogólnopolski Program „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” we współpracy z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.
 • 2002

  Dni Alergii

  W latach 2002-2005 jako współorganizator braliśmy udział w Dniach Alergii w Częstochowie prowadzonych przez Przychodnię Lekarska „Południe” w Częstochowie.
 • 2007

  Szczepienia przeciwko grypie

  Od 2007 do 2014 roku uczestniczymy jako partner Przychodni „ Południe” w samorządowym Programie Bezpłatnych Szczepień przeciw Grypie skierowanym do dzieci chorych na choroby przewlekle.
 • 2009

  Wypożyczalnia nebulizatorów

  Od 2009 roku działa bezpłatna wypożyczalnia nebulizatorów dla naszych pacjentów.
 • 2010

  Zakup FeNO

  Realizując cele statutowe w 2010 roku Stowarzyszenie zakupiło analizator HypAir FeNO belgijskiej firmy Medisoft S.A służący do pomiaru stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu – unikalne nieinwazyjne badanie wykorzystywane w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia astmy.
 • 2012

  Dni spirometrii

  Od 2012 roku corocznie wykonujemy bezpłatnie badania spirometryczne w ramach Dnia Spirometrii.
 • 2013

  FeNO dla wszystkich pacjentów

  Od 2013 r. badanie FeNO Test (jedyna aparatura w okręgu) wykonujemy odpłatnie wszystkim zagłaszającym się pacjentom.