Images-loading
Image

O nas

Powstanie Przychodni

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED” została utworzona przez podmiot działalności leczniczej Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” z siedzibą w Częstochowie przy Al.Wolności 46 (pawilon pediatryczny) 1 stycznia 1999 roku.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” zostało utworzone przez lekarzy i pielęgniarki Obwodu Lecznictwa Kolejowego 30 październik 1998 r. Na zebraniu założycielskim Prezesem Stowarzyszenia wybrano panią lek. Aleksandrę Cichoń, która kieruje jego działalnością do dnia dzisiejszego.

 

Działalność

Od początku powstania Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz osób chorych na astmę i alergię. W 2004 roku realizowaliśmy projekt Ogólnopolski Program „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” we współpracy z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. W latach 2002-2005 jako współorganizator braliśmy udział w Dniach Alergii w Częstochowie prowadzonych przez Przychodnię Lekarska „Południe” w Częstochowie.

Od 2007 do 2014 roku uczestniczymy jako partner Przychodni „ Południe” w samorządowym Programie Bezpłatnych Szczepień przeciw Grypie skierowanym do dzieci chorych na choroby przewlekle.

Od 2009 roku działa bezpłatna wypożyczalnia nebulizatorów dla naszych pacjentów. Realizując cele statutowe w 2010 roku Stowarzyszenie zakupiło analizator HypAir FeNO belgijskiej firmy Medisoft S.A służący do pomiaru stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu – unikalne nieinwazyjne badanie wykorzystywane w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia astmy. Od 2013 r. badanie FeNO Test (jedyna aparatura w okręgu) wykonujemy odpłatnie wszystkim zagłaszającym się pacjentom.

Od 2012 roku corocznie wykonujemy bezpłatnie badania spirometryczne w ramach Dnia Spirometrii.