Wpisy w kategorii:Promocja zdrowia

Światowy Dzień Krwiodawcy 2017

24 czerwca, 2017 Promocja zdrowia disabled comments

Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Jest to dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 r. wyróżnił trzy grupy krwi  A i B oraz 0. Ten austriacki profesor i lekarz w 1930 roku za swoje odkrycie otrzymał Nagrodę Nobla. W 1937r. wraz z Alexandrem Wienerem odkrył czynnik Rh.

Gospodarzem Światowego Dnia Krwiodawcy w 2017 roku  był Wietnam i Narodowy Instytut Hematologii i Transfuzjologii (NIHBT). Oficjalne obchody odbyły się w Hanoi, 14 czerwca 2017.
W 2017 roku Światowy Dzień Krwiodawcy poświęcony jest oddawaniu krwi w nagłych przypadkach: wypadkach, klęskach, katastrofach, jak również konfliktach zbrojnych. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „Co możesz zrobić?” z wtórnym przesłaniem „Oddaj krew. Oddaj ją teraz. Oddawaj ją regularnie”. Kampania przygotowana przez Międzynarodową Organizacje Zdrowia podkreśla rolę, jaką każda osoba może odegrać pomagając innym w sytuacji awaryjnej, przekazując cenny dar jakim jest krew. Podkreśla również fakt jak ważne jest regularne oddawania krwi, tak aby jej zapas był wystarczający, gdy pojawi się sytuacja wyjątkowa. Tegoroczna kampania ma na celu również zachęcenie wszystkich do oddawania krwi a przez to udzielenie wsparcia dla służb ratunkowych, zwiększenie świadomości opinii publicznej o potrzebie oddawania krwi regularnie przez cały rok w celu utrzymania odpowiednich zapasów i osiągnięcia krajowej samowystarczalności w krew oraz podziękowanie osobom, które regularnie oddają krew i zachęcanie młodych ludzi do rozpoczęcia przygody z krwiodawstwem.
Krew to życiodajny płyn, zwany też darem życia, podawany chorym, którzy stracili go w wyniku wypadku lub operacji; jest ważnym elementem leczenia zarówno dla planowanych zabiegów jak i pilnych sytuacji, jest również niezbędna w leczeniu rannych poszkodowanych podczas wszelkiego rodzaju katastrof (klęsk żywiołowych, wypadków, konfliktów zbrojnych itp.) oraz odgrywa istotną rolę w kontekście ratowania życia matek oraz opieki okołoporodowej.

Kto może oddawać krew?

Krwiodawcą może zostać każda zdrowa i pełnoletnia osoba, która waży minimum 50 kg i nie ukończyła 60. roku życia (dawcy pierwszorazowi).
Do punktu poboru krwi należy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość i zawierającym numer PESEL (dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport). Ponadto, osoby, które wcześniej oddawały krew, powinny zabrać ze sobą legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Kto nie może oddawać krwi?

Zdyskwalifikowane są osoby:

 • które chorowały na wirusowe zapalenie wątroby;
 • nosiciele wirusa HIV i chorzy na AIDS;
 • narkomani;
 • utrzymujące kontakty seksualne z wieloma partnerami bądź partnerkami;
 • pracujące na oddziałach chorób zakaźnych;
 • u których stwierdzono: wady serca, chorobę niedokrwienną serca, stan po zawale serca, zaburzenia rytmu, zapalenie serca, niewydolność krążenia;
 • z chorobami naczyń krwionośnych: miażdżycą znacznego stopnia, stanem po udarze mózgu, chorobami tętnic, nawracającym zapaleniem żył;
 • z chorobami układu oddechowego: zapaleniem oskrzeli, czynną astmą oskrzelową, czynną gruźlica;
 • u których stwierdzono choroby układu pokarmowego: przewlekłe biegunki, choroby wątroby, stan po resekcji żołądka;
 • z chorobami układu moczowego i płciowego (z wyjątkiem kamicy nerkowej);
 • chorzy na padaczkę, nerwicę wegetatywną, choroby psychiczne, organiczne choroby układu nerwowego;
 • u których występują nawracające omdlenia bądź napady drgawkowe;
 • chorujące na jaskrę;
 • chorujące na przewlekłe choroby skóry (aktywne bądź nawracające);
 • cierpiące na choroby układu immunologicznego;
 • które są uodparniane krwinkami czerwonymi;
 • u których stwierdzono obecność we krwi przeciwciał o istotnym znaczeniu klinicznym;
 • cierpią na choroby gruczołów dokrewnych i zaburzenia przemiany materii: nadczynność i niedoczynność tarczycy, chorobę Cushinga, cukrzycę, dnę moczanową, chorobę Gravesa i Basedowa itp.;
 • chorujące na nowotwory;
 • z chorobami układowymi;
 • z nabytą lub wrodzoną kiłą;
 • cierpiący na choroby tropikalne, gąbczaste zwyrodnienie mózgu;
 • chorujące na hemofilię.

Przygotowanie i oddanie krwi

Do stacji krwiodawstwa należy przyjść wypoczętym, wyspanym i po lekkostrawnym posiłku. W ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi trzeba wypić minimum 2 litry płynów. Przed pobraniem krwi nie wolno pić alkoholu (minimum przez 24 godziny). W punkcie poboru odbywa się także badanie lekarskie, a osoba chętna do oddania krwi musi wypełnić kwestionariusz. Mężczyźni mogą oddać krew do 6 razy w roku, kobiety 4 razy w roku. Każda osoba, która odda krew, otrzymuje posiłek regeneracyjny, zwolnienie z pracy na dzień, w którym oddała krew, a także bezpłatne wyniki badań, w tym: grupę krwi, morfologię oraz oznaczenie obecności markerów chorób zakaźnych przenoszonych przez krew (kiła, wirus HIV, WZW B i C).

Przywileje Honorowych Dawców Krwi

Każdy honorowy dawca krwi, który oddał przynajmniej 6 (mężczyźni) lub 5 (kobiety) litrów krwi, otrzymuje tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i może korzystać z różnego rodzaju przywilejów. Wśród nich m.in.:

 • bezpłatne zaopatrzenie w leki podstawowe i uzupełniające do wysokości urzędowych limitów cen;
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej;
 • zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych oraz w przejazdach komunikacją publiczną.

Szerzej na: https://krwiodawcy.org

 

Źródło: strony internetowe WHO i Medycyny Praktycznej

 

Kampanie Lepiej Zapobiegać

17 maja, 2017 Promocja zdrowia disabled comments

Działania promujące akcje i programy promocji zdrowia, realizowane przez częstochowskie przychodnie, skierowane do mieszkańców Częstochowy.

www.lepiejzapobiegac.pl jest serwisem internetowym, którego twórcom przyświeca cel wspierania postaw prozdrowotnych w populacji miasta Częstochowy. Cel ten będzie realizowany przez szerzenie informacji o realizowanych przedsięwzięciach zmierzających do podniesienia świadomości ludzi o własnym zdrowiu i zwiększenia odpowiedzialności za nie.

Pierwsza wersja projektu

Jednym z celów Projektu jest przygotowanie i promowanie nowego narzędzia umożliwiającego pracownikom ochrony zdrowia oraz mieszkańcom Częstochowy szybkiego dostępu do informacji o realizowanych Programach Polityki Zdrowotnej, dzięki którym mieszkańcy miasta mają lepsze możliwości do uczestniczenia w nich, w celu dbania o własne zdrowie oraz zapobiegania chorobom. Zastosowanie wcześnie właściwej profilaktyki obniża ryzyko zachorowania, umożliwia wczesne rozpoczęcie leczenia oraz zapobiega powikłaniom.

W wersji 1.0.0 twórcy serwisu skupiają się na promocji świadczeń medycznych udzielanych pod szyldem programów promocji zdrowia realizowanych na zamówienie podmiotu publicznego (w aktualnej wersji są wyłącznie programy finansowane przez Gminę Miasto Częstochowy) według specyficznej formuły określonej w wymaganiach programu. W dalszej części w serwisu planowane jest pokazane zakładów leczniczych realizujących programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, inne samorządy terytorialne oraz Ministerstwo Zdrowia

Będziemy również doceniali i pokazywali  indywidualne programy profilaktyki zdrowotnej proponowane przez podmioty lecznicze i skierowane do określonej populacji.

Jak korzystać z serwisu?

Na stronie internetowej wymienione są aktualnie realizowane Programy Polityki Zdrowotnej zaproponowane i finansowane przez z budżetu Miasta Częstochowy.

Po otwarciu tytułu danego Programu otrzymujemy informację o:

 • Beneficjentach Programu
 • Celu Programu,
 • Realizacji Programu,
 • Realizatorach Programu.

Realizator jest jeden lub kilkunastu. Każda informacja o realizatorze zawiera jego nazwę, adres siedziby, numer telefonu kontaktowego oraz link do strony internetowej.

Budżet projektu

Projekt finansowany jest ze środków własnych Stowarzyszenia Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” i oparty jest o pracę własną jego członków. Koszty przygotowań materiałów promocyjnych w tym identyfikacji wizualnej serwisu jak i prowadzenia kampanii marketingu internetowego dla skuteczniejszego dotarcia do beneficjentów programów promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej jest realizowany jako cel statutowy Stowarzyszenia.

Światowy Dzień Astmy

1 maja, 2017 Astma i Alergia, Promocja zdrowia disabled comments

2 maja to dzień, w którym obchodzony jest już po raz dziewiętnasty Światowy Dzień Astmy. Jest to inicjatywa ustanowiona w 1998 r. przez GINA (Global Strategy for Astma Management and Prevention) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje i organizacje, które działają na rzecz ograniczania zdrowotnych i społecznych skutków astmy.

Światowy Dzień Astmy, który jest obchodzony już w 100 państwach, powstał w celu zwrócenie społecznej uwagi na narastający problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny jakim staje się astma na całym świecie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, na całym świecie może chorować nawet 150 mln. ludzi, z których co roku umiera kilkaset tysięcy. Prognozy epidemiologiczne na najbliższe lata wskazują, że liczba zachorowań na astmę będzie stale rosnąć a liczba osób z alergią będzie się podwajać co 10 lat. W Polsce prawie co drugi Polak skarży się na różnego rodzaju uczulenia. 9 milionów cierpi na alergiczny katar, a ponad 4 miliony ma objawy astmy. Wiele z tych osób nawet nie wie o swojej chorobie, wiele także nie jest świadomych tego, że negatywne skutki alergii czy astmy można wyeliminować. Dlatego też bardzo ważne znaczenie ma edukacja, zapobieganie, wczesne rozpoznanie i wczesne leczenie alergii i astmy.
W większości przypadków przyczyną astmy jest alergia, tak jest u 75 proc. chorych. U 80 proc. dzieci, które potem mają astmę jako dorośli, objawy choroby pojawiają się do 5. roku życia. Obecnie dostępne metody leczenia są na ogół bezpieczne i pozwalają na zmniejszenie, a nawet remisję objawów chorobowych na dłuższy okres u większości chorych.

Realizowany po raz trzeci w 2017 roku w Częstochowie Program Polityki Zdrowotnej nt. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” skierowany jest do uczniów częstochowskich szkół podstawowych i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i lekarzy pediatrów. Najważniejsze działania realizowanego projektu to wczesne rozpoznanie chorób alergicznych w tym astmy i działania edukacyjne skierowane do otoczenie dzieci, ich środowiska nauki i zamieszkania, mające na celu właściwe zrozumienie istoty alergii i astmy oraz ich zapobieganie.

Podobnie jak w latach poprzednich do realizacji Programu Prezydent Miasta Częstochowy w postępowaniu konkursowym wybrał Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”. Program jest realizowany w Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „INTERPED” przy Al. Wolności 46 (pawilon pediatryczny) w Częstochowie i  składa się z wywiadu alergologicznego przeprowadzonego za pomocą ankiety przesłanej drogą online (www.interped.pl/ankieta) oraz II Etapu – części diagnostyczno-konsultacyjnej.

Zaproszeni do II Etapu rodzice wybierają odpowiedni termin realizacji konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych komunikując się z pielęgniarką Przychodni – tel. nr 505 078 591. Mając na uwadze życzenia rodziców, II Etap jest realizowany w ciągu jednego dnia we wskazane piątki i soboty. Wykonywane konsultacje i badania: konsultacja specjalistyczna wstępna i podsumowująca z wydaniem orzeczenia dla lekarza POZ, badanie  spirometryczne, badanie spirometryczne z próbą rozkurczową,  badanie poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO Test), punktowe testy alergenowe inhalacyjne i pokarmowe, badanie poziomu IgE specyficznych i morfologii.

Program Profilaktyki i Wczesnej Diagnostyki Alergologicznej jest w całości finansowany z budżetu Miasta Częstochowy. Liczba uczestników w Programie jest ograniczona.

 

Edukacja, Profilaktyka i Diagnostyka – programy polityki zdrowotnej skierowane do mieszkańców Częstochowy w 2017 roku.

5 marca, 2017 Promocja zdrowia disabled comments

Prezydent Częstochowy ogłosił rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację w 2017 roku pierwszych pięciu programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, które realizowane są z budżetu miasta Częstochowy.

Inwestując w zdrowie  mieszkańców Częstochowy samorząd  finansuje przedsięwzięcia z zakresu zapobiegania (profilaktyka pierwotna), wczesnego rozpoznania (profilaktyka wtórna) oraz zahamowanie postępu choroby i ograniczenie powikłań (profilaktyka III fazy) chorób cywilizacyjnych. Do tych przedsięwzięć należą szczepienia ochronne (przeciwko HPV, Grypie i Pneumokokom), rehabilitacja i badania diagnostyczne (analizy laboratoryjne) dla seniorów i skrócenie procesu diagnostycznego epidemii XXI wieku – astmy i alergii u dzieci. Każdy z programów zawiera część edukacyjną mającą na celu zwiększenie udziału pacjenta w przeciwdziałaniu i wczesnym rozpoznaniu chorób.

Poniżej przedstawiamy informację o zakresach programów, wybranych realizatorach oraz mieszkańcach Częstochowy, do których dane programy są adresowane.

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2014-2018

 • Beneficjenci programu: dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy mieszkający w mieście Częstochowa. Wielkość populacji do objęcia programem – 850 dzieci.
 • Realizator programu: Polski Związek Głuchych – Specjalistyczny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przy al. Niepodległości 20/22. Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora programu pod numerem telefonu 34 363 18 88.

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2015-2017

 • Beneficjenci programu: małżeństwa, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję i spełniają kryteria omówione w programie.
 • Realizatorzy programu: wybrano do realizacji (kwota dofinansowania ogółem 150 000,00 zł) następujące podmioty lecznicze:
  • PROVITA Sp.z o.o., ul.Fabryczna 13 D,
  • CENTRUM BOCIAN Sp. z o.o. Białystok, ul.Akademicka 26,
  • INVI-MED-T Sp. z o.o. Warszawa, ul.Rakowiecka 36,
  • GYNCENTRUM CLINIC Sp. o.o. Katowice, ul. Żelazna 1,
  • NOVOMEDICA Sp. z o.o. Mysłowice ul. Ks.N.Bończyka 34.

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2014-2018 miasta Częstochowy

 • Beneficjenci Programu: dziewczęta z rocznika 2005, mieszkanki miasta Częstochowy. Minimalna liczba beneficjentów 614.
 • Realizator programu:SANUS” Sp. z o.o., ul. Kopernika 45 w Częstochowie.

Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018

 • Beneficjenci programu: uczniowie klas I-VI szkół podstawowych w Częstochowie.
 • Realizator programu: Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”, Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED” przy Al.Wolności 46 (pawilon pediatryczny) w Częstochowie, telefon 505 078 951.

Program profilaktyki dla osób “trzeciego i czwartego wieku” – mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2016 – 2020

 • Beneficjenci Programu: osoby, które ukończyły lub ukończą w 2017 roku 60, 61 i 62 rok życia, i osoby, które ukończyły lub ukończą w 2017 roku 75, 76 i 77 rok życia, oraz osoby w wieku 85  i po ukończeniu 85 roku życia.
 • Realizator Programu: wybrano do realizacji następujące podmioty lecznicze:
  • Przychodnia Lekarska „Północ”, ul.Gen. Andersa 12,
  • Nasza Przychodnia, Al.Wolności 46, Częstochowa,
  • Przychodnia Lekarska „MedicomBis”, ul.Pużaka 5, Częstochowa,
  • Przychodnia Rodzinna EURO-MEDICUS, ul.Kopalniana 4, Częstochowa.

Gratulujemy wybranym realizatorom (Przychodniom), a mieszkańców Częstochowy zachęcamy do aktywnego  udziału w Programach Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

Wczesne rozpoznanie astmy i innych chorób alergicznych – III edycja

5 marca, 2017 Astma i Alergia, Promocja zdrowia disabled comments

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Częstochowy rozstrzygnął konkurs ofert na realizację III edycji programu polityki zdrowotnej Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018 w 2017 roku.

Do realizacji Programu w 2017 roku ponownie wybrano Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”, które będzie udzielało świadczenia specjalistyczne i diagnostyczne w naszej Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „INTERPED” przy Al.Wolności 46 (pawilon pediatryczny) w Częstochowie. W 2017 roku do udziału w bezpłatnej diagnostyce alergologicznej (część diagnostyczna Programu) zostanie zaproszonych 235 uczniów. Jak co roku program skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych w Częstochowie.

Kiedy i jak można zgłosić dziecko do Programu wczesnej diagnostyki astmy i alergii?

Program składa z części edukacyjnej skierowanej do osób z otoczenia ucznia: rodziców, opiekunów, pielęgniarek szkolnych i nauczycieli oraz z części diagnostyczno-konsultacyjnej skierowanej do uczniów. Na część diagnostyczno-konsultacyjną składają się dwa etapy.

Etap I – wywiad alergologiczny

W tym etapie rodzice zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety przesiewowej Programu (ISAAC), która wkrótce będzie dostępna online pod adresem www.interped.pl/ankieta lub w formie papierowej w siedzibie naszej przychodni.

Etap II – konsultacje i badania diagnostyczne

Uczniom, zakwalifikowanym do 2 etapu zostaną udzielone konsultacje wstępna i podsumowująca oraz zostaną przeprowadzone następujące badania diagnostyczne: skórne testy punktowe, spirometria z próbą rozkurczową, FeNO TEST (badanie zapalenia eozynofilowego).

FeNO TEST to nowoczesne, proste, nieinwazyjne i przyjazne dla pacjenta badanie diagnostyczne polegające na pomiarze tlenku azotu w wydychanym powietrzu, pozwalające stwierdzić na wczesnym etapie rozwoju schorzenia czy mamy do czynienia z astmą czy też nie. Badanie jest skuteczną metodą diagnostyki kaszlu, duszności, świszczącego oddechu, problemami z oddychaniem czy nieżytu nosa. Jest rekomendowane przez Europejskie Towarzystwo ds. Układu Oddechowego (ERS) i Amerykańskie Towarzystwo Chorób Klatki Piersiowej (ATS). Badanie nie jest refundowane przez NFZ.

Więcej informacji o warunkach udziału w Programie można uzyskać w naszej placówce przy Al.Wolności 46 (pawilon pediatryczny) pod numerem 505 078 951.

Zakończenie realizacji Programów Promocji Zdrowia w 2016 roku

15 grudnia, 2016 Promocja zdrowia disabled comments

W grudniu zakończyliśmy udział w Programach Profilaktyki Zdrowotnej, które realizowaliśmy wybrani w drodze postępowania konkursowego przez Urząd Miasta Częstochowy. Zadania były finansowane z budżetu Miasta Częstochowy. W 2016 roku udzielaliśmy świadczenia zdrowotne w ramach następujących programów:

Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergologicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018

Program była skierowany do uczniów szkól podstawowych w Częstochowie i obejmował przedsięwzięcia z zakresu edukacji, profilaktyki i wczesnej diagnostyki chorób alergicznych.

Projekt rozpoczęto akcją informacyjną skierowaną do mieszkańców Częstochowy. Promocje Programu przygotował i prowadził Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy oraz realizator. Przygotowano i przeprowadzono kolportaż plakatów oraz ulotek informacyjnych do szkół, przychodni i aptek. Miedia oraz portale internetowe przekazały właściwą informację. Koordynator Programu lek.Leszek Cichoń  udzielił wywiadu prasie i w radio szeroko omawiając cele Programu. Każdy rodzic, który podejrzewał schorzenie alergiczne u swojego dziecka mógł w formie elektronicznej wypełnić formularz ankiety Programu, który był oparty na wzorcu międzynarodowej ankiety ISSAC. Ankieta jest wywiadem alergologicznym i ma również cechy edukacyjno-informacyjne dla rodziców dzieci cierpiących na astmę i schorzenia alergiczne, była równocześnie podstawą do kwalifikacji uczestników do II Etapu konsultacyjno-diagnostycznego. Do udziału w II etapie, który był realizowany w Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „INTERPED” zaproszono uczniów, którzy nie byli aktualnie leczeni w poradniach pulmonologicznych lub alergologicznych. Świadczenia były realizowane w wybrane i wzajemnie uzgodnione terminy w piątki i soboty, w okresie od sierpnia do grudnia bieżącego roku. W ramach wczesnej diagnostyki chorób alergicznych przeprowadzano dwukrotnie konsultację pulmonologiczną oraz badania: testy skórne punktowe alergologiczne, badanie poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu, badania spirometryczne z próbą rozkurczową oraz w koniecznych przypadkach kierowano na badanie poziomu specyficznych IgE.

W ramach części edukacyjnej Programu, 23 września 2016 roku odbyła się II Konferencja Edukacyjna pt. „Profilaktyka i Wczesna Diagnostyka Astmy , Chorób Alergicznych u Dzieci”, do udziału w której zaproszono osoby z otoczenia dziecka: pielęgniarki szkolne, nauczycieli oraz rodziców/opiekunów uczniów szkół podstawowych w Częstochowie. Zaproszenie realizatora Programu przyjęli również przedstawiciele Urzędu Wojewody Śląskiego, Dyrektora ŚOW NFZ oraz Urzędu Miasta Częstochowy. Konferencję otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Pan Andrzej Szewiński.

Według danych otrzymanych z przeprowadzonych Ankiety ISSAC w Programie uczestniczyli beneficjenci z 41 szkół na 54 cztery Podstawowe Szkoły w Częstochowie. Z 17 szkól do Programu zgłosiło się 1-2 uczniów. Z przytoczonych danych wynika, że aktywnie w programie uczestniczyło 11 Szkół Podstawowych a z 13 szkół uczniowie nie wzięli udziału. Z analizy wynika, że rodzice nie byli odpowiednio poinformowani, pomimo przekazania informacji w formie plakatu i ulotek, jest to wniosek na lata następne realizowanego Programu. W czasie realizacji udzielono 288 konsultacji specjalistycznych, wykonano 96 badań FeNO TEST, 121 badań spirometrycznych oraz 1663 testów skórnych punktowych z alergenami wziewnymi i 256 testów z alergenami pokarmowymi. Według wstępnie opracowanych danych statystycznych 74,3% uczestników wymaga dalszego leczenia w poradniach specjalistycznych a 52% dzieci u których rozpoznano atopię nie były jeszcze objęte diagnostyką alergologiczną.

Program uzupełnił świadczenia z zakresu diagnostyki alergologicznej w Częstochowie, był bardzo dobrze odbierany przez rodziców beneficjentów a jego część edukacyjna uzupełnia brakujące ogniwo w profilaktyce i leczeniu astmy i schorzeń alergicznych.

Jednym z celów zrealizowane Programu Polityki Zdrowotnej Prezydenta Miasta Częstochowy pt.„Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” jest budowa zintegrowanej opieki zdrowotnej, która zapewni dziecku choremu na astmę poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, umożliwi prowadzenie normalnego życia, naukę, a nawet uprawianie sportu.

Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata 2014-2018

Wzorem lat ubiegłych Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED” realizowała w 2016 roku program polityki zdrowotnej Miasta Częstochowy razem ze czterema przychodniami: Przychodnią „Nasza Przychodnia” przy Al.Wolności 46, Przychodnią „Combi-Med.” Przy ul.Dekabrystów 17/19, SCM „SPEC-MED” przy Al.Wolności 14 oraz Przychodnią Lekarską „Spółdzielczość” przy Al. Armii Krajowej 2.

Szczepienia zostały poprzedzone akcja informacyjną, natomiast działania promocyjno-edukacyjne prowadzone były przez cały okres udzielania świadczeń profilaktycznych- szczepiania przeciwko grypie. Przygotowano i wydrukowano zgodnie z otrzymanym z Urzędu Miasta Częstochowy wzorem Plakatu na 2016 rok, opracowano i wydrukowano ulotki zapraszające do szczepień przeciwko grypie. Przygotowano i opublikowano na stronie internetowej informację o programie. Koordynator Programu lek.Leszek Cichoń udzielił wywiadu prasie i rozgłośni radiowej RFM MAXXX i Radio Jura. Placówka Medyczna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED” przystąpiła do akcji i konkursu FluManiak, którą to akcje zorganizował Zarząd Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zachęcając swoich pacjentów do instalowania aplikacji na swoich smartfonach i tabletach oraz podawania naszego unikalnego kodu MF7A32 podczas instalacji.

W ramach realizacji programu finansowanego z budżetu Miasta Częstochowy podano razem z partnerami 774 szczepionek przeciwko grypie seniorom powyżej 65 roku życia, 69 dzieciom leczonym z powodu chorób przewlekłych i nowotworowych oraz 80 szczepień przedszkolakom.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” jako pomiot działalności leczniczej uczestniczy każdego roku w realizacji Programu Miasta Częstochowy, ponieważ „Uważamy, że oferowanie i organizowanie szczepień przeciw grypie, zwłaszcza osobom z grup podwyższonego ryzyka należy uznać, za  etyczną powinność kreatorów polityki zdrowotnej i pracowników ochrony zdrowia” – lek.Leszek Cichoń”.

W 2016 roku działania informacyjno-edukacyjno-promocyjne szczepień przeciwko grypie były oparte na pozytywnym przykładzie – wysokiego poziomu wyszczepialności przeciwko grypie sezonowej personelu naszej placówki co  zwiększa bezpieczeństwo pacjentów czyli podnosi poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego w miejscu naszej pracy (dzięki ograniczeniu transmisji wirusa grypy w kontaktach personel placówki-pacjent) a pozytywny przykład upoważnia nas do rekomendacji szczepień ochronnych, który powinien wpłynąć na wzrost zaszczepionej populacji.

Własne Programy Promocji Zdrowia

Od lat Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” prowadzi bezpłatną wypożyczalnię nebulizatorów i spacerów dla swoich podopiecznych.

Od pięciu lat Stowarzyszenie umożliwia przeprowadzenie specjalistycznych badań układu oddechowego -badanie poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO TEST) w cenie 50% ceny badania.