Edukacja, Profilaktyka i Diagnostyka – programy polityki zdrowotnej skierowane do mieszkańców Częstochowy w 2017 roku.

5 marca, 2017 Promocja zdrowia

Prezydent Częstochowy ogłosił rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację w 2017 roku pierwszych pięciu programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, które realizowane są z budżetu miasta Częstochowy.

Inwestując w zdrowie  mieszkańców Częstochowy samorząd  finansuje przedsięwzięcia z zakresu zapobiegania (profilaktyka pierwotna), wczesnego rozpoznania (profilaktyka wtórna) oraz zahamowanie postępu choroby i ograniczenie powikłań (profilaktyka III fazy) chorób cywilizacyjnych. Do tych przedsięwzięć należą szczepienia ochronne (przeciwko HPV, Grypie i Pneumokokom), rehabilitacja i badania diagnostyczne (analizy laboratoryjne) dla seniorów i skrócenie procesu diagnostycznego epidemii XXI wieku – astmy i alergii u dzieci. Każdy z programów zawiera część edukacyjną mającą na celu zwiększenie udziału pacjenta w przeciwdziałaniu i wczesnym rozpoznaniu chorób.

Poniżej przedstawiamy informację o zakresach programów, wybranych realizatorach oraz mieszkańcach Częstochowy, do których dane programy są adresowane.

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2014-2018

 • Beneficjenci programu: dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy mieszkający w mieście Częstochowa. Wielkość populacji do objęcia programem – 850 dzieci.
 • Realizator programu: Polski Związek Głuchych – Specjalistyczny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przy al. Niepodległości 20/22. Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora programu pod numerem telefonu 34 363 18 88.

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2015-2017

 • Beneficjenci programu: małżeństwa, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję i spełniają kryteria omówione w programie.
 • Realizatorzy programu: wybrano do realizacji (kwota dofinansowania ogółem 150 000,00 zł) następujące podmioty lecznicze:
  • PROVITA Sp.z o.o., ul.Fabryczna 13 D,
  • CENTRUM BOCIAN Sp. z o.o. Białystok, ul.Akademicka 26,
  • INVI-MED-T Sp. z o.o. Warszawa, ul.Rakowiecka 36,
  • GYNCENTRUM CLINIC Sp. o.o. Katowice, ul. Żelazna 1,
  • NOVOMEDICA Sp. z o.o. Mysłowice ul. Ks.N.Bończyka 34.

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2014-2018 miasta Częstochowy

 • Beneficjenci Programu: dziewczęta z rocznika 2005, mieszkanki miasta Częstochowy. Minimalna liczba beneficjentów 614.
 • Realizator programu:SANUS” Sp. z o.o., ul. Kopernika 45 w Częstochowie.

Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018

 • Beneficjenci programu: uczniowie klas I-VI szkół podstawowych w Częstochowie.
 • Realizator programu: Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”, Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED” przy Al.Wolności 46 (pawilon pediatryczny) w Częstochowie, telefon 505 078 951.

Program profilaktyki dla osób “trzeciego i czwartego wieku” – mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2016 – 2020

 • Beneficjenci Programu: osoby, które ukończyły lub ukończą w 2017 roku 60, 61 i 62 rok życia, i osoby, które ukończyły lub ukończą w 2017 roku 75, 76 i 77 rok życia, oraz osoby w wieku 85  i po ukończeniu 85 roku życia.
 • Realizator Programu: wybrano do realizacji następujące podmioty lecznicze:
  • Przychodnia Lekarska „Północ”, ul.Gen. Andersa 12,
  • Nasza Przychodnia, Al.Wolności 46, Częstochowa,
  • Przychodnia Lekarska „MedicomBis”, ul.Pużaka 5, Częstochowa,
  • Przychodnia Rodzinna EURO-MEDICUS, ul.Kopalniana 4, Częstochowa.

Gratulujemy wybranym realizatorom (Przychodniom), a mieszkańców Częstochowy zachęcamy do aktywnego  udziału w Programach Profilaktyki i Promocji Zdrowia.