Wczesne rozpoznanie astmy i innych chorób alergicznych – III edycja

5 marca, 2017 Astma i Alergia, Promocja zdrowia

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Częstochowy rozstrzygnął konkurs ofert na realizację III edycji programu polityki zdrowotnej Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018 w 2017 roku.

Do realizacji Programu w 2017 roku ponownie wybrano Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”, które będzie udzielało świadczenia specjalistyczne i diagnostyczne w naszej Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „INTERPED” przy Al.Wolności 46 (pawilon pediatryczny) w Częstochowie. W 2017 roku do udziału w bezpłatnej diagnostyce alergologicznej (część diagnostyczna Programu) zostanie zaproszonych 235 uczniów. Jak co roku program skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych w Częstochowie.

Kiedy i jak można zgłosić dziecko do Programu wczesnej diagnostyki astmy i alergii?

Program składa z części edukacyjnej skierowanej do osób z otoczenia ucznia: rodziców, opiekunów, pielęgniarek szkolnych i nauczycieli oraz z części diagnostyczno-konsultacyjnej skierowanej do uczniów. Na część diagnostyczno-konsultacyjną składają się dwa etapy.

Etap I – wywiad alergologiczny

W tym etapie rodzice zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety przesiewowej Programu (ISAAC), która wkrótce będzie dostępna online pod adresem www.interped.pl/ankieta lub w formie papierowej w siedzibie naszej przychodni.

Etap II – konsultacje i badania diagnostyczne

Uczniom, zakwalifikowanym do 2 etapu zostaną udzielone konsultacje wstępna i podsumowująca oraz zostaną przeprowadzone następujące badania diagnostyczne: skórne testy punktowe, spirometria z próbą rozkurczową, FeNO TEST (badanie zapalenia eozynofilowego).

FeNO TEST to nowoczesne, proste, nieinwazyjne i przyjazne dla pacjenta badanie diagnostyczne polegające na pomiarze tlenku azotu w wydychanym powietrzu, pozwalające stwierdzić na wczesnym etapie rozwoju schorzenia czy mamy do czynienia z astmą czy też nie. Badanie jest skuteczną metodą diagnostyki kaszlu, duszności, świszczącego oddechu, problemami z oddychaniem czy nieżytu nosa. Jest rekomendowane przez Europejskie Towarzystwo ds. Układu Oddechowego (ERS) i Amerykańskie Towarzystwo Chorób Klatki Piersiowej (ATS). Badanie nie jest refundowane przez NFZ.

Więcej informacji o warunkach udziału w Programie można uzyskać w naszej placówce przy Al.Wolności 46 (pawilon pediatryczny) pod numerem 505 078 951.