Wpisy w kategorii:Senior

Opieka zdrowotna w wieku senioralnym

20 kwietnia, 2015 Senior disabled comments

Nie ma w Polsce systemu opieki medycznej nad pacjentami w podeszłym wieku donosi Najwyższa Izba Kontroli w swym raporcie, który został opublikowany 13 kwietnia bieżącego roku. Moim zadaniem system zabezpieczenia bezpieczeństwa zdrowotnego nad seniorami wymaga przebudowy. Nie wystarczą, aczkolwiek są bardzo ważne, akcje bezpłatnych szczepień ochronnych realizowane przez samorządy terytorialne ale konieczny jest większy udział NFZ w organizacji opieki profilaktycznej (zapobiegania i wczesnego rozpoznawania chorób) nad pacjentami w wieku podeszłym w Poradniach POZ.

Zapraszam do zapoznania się z komentarzem do raportu.