Testy alergiczne, spirometria, FeNO Test i konsultacje specjalistyczne wstępna i podsumowująca.

4 października, 2015 Astma i Alergia

Prezydent Miasta Częstochowy w drodze postępowania konkursowego wybrał podmiot leczniczy, który będzie realizował w 2015 r. II część Programu Profilaktycznego Miasta Częstochowy nt. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” w 2015 r., który jest skierowany do uczniów uczęszczających do klas I-VI szkół podstawowych w Częstochowie.
Uprzejmie informujemy, że realizację drugiej części Programu powierzono ponownie Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”. Będziemy kontynuowali udzielanie świadczeń w zaproponowanej i sprawdzonej formie organizacyjnej:
I Etap – wywiad alergologiczny. Zapraszamy do wypełnienia 771 Ankiet przesiewowych ISAAC online na stronie internetowej https://www.interped.pl. Ankieta oparta jest na wzorcu międzynarodowej ankiety ISAAC International Study of Asthma and Allergies in Childhood (Międzynarodowe Badania nad Astmą i Alergią u Dzieci). Rodzice (opiekunowie prawni) którzy odpowiedzą TAK, na co najmniej jedno pytanie w Ankiecie w części dotyczącej zdrowia dziecka a dziecko aktualnie nie jest leczone w kierunku astmy lub alergii, będą zapraszani do II Etapu.
Zapraszamy do wypełnienie ankiety wszystkich rodziców uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Częstochowie co pomoże nam ocenić zagrożenie chorobami alergicznymi naszych dzieci.
II Etap – konsultacyjno-diagnostyczny. Pakiet bezpłatnych konsultacji i badań specjalistycznych dla 120 dzieci wybranych po przeanalizowaniu przesłanej Ankiety przesiewowej – wywiadu alergologicznego. Świadczenia profilaktyczne będą realizowane w Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „INTERPED”, która od 2001 roku udziela świadczenia z zakresu pulmonologiczno-alergologicznego ubezpieczonym, obecnie w NFZ.
Po przeanalizowaniu wcześniej otrzymanej Ankiety i uzupełnienie wywiadu w czasie wizyty dziecka oraz przeprowadzenia badania fizykalnego lekarz pneumonolog kieruje pacjenta na konieczne badania diagnostyczne, które są wykonywane w tym samym dniu – razem wizyta trwa od 1 do 1,5 godziny. Przeprowadzamy konieczne w postępowaniu profilaktyczno-diagnostycznym chorób alergicznych badania: testy alergiczne skórne inhalacyjne (Brzoza, Drzewa I, trawy / zboża, Żyto, Bylica, Alternaria, Cladosporium, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Pies, Kot) lub pokarmowe (10 alergenów wybranych na podstawie wywiadu), badania spirometryczne z wykonaniem w koniecznych przypadkach próby rozkurczowej, badanie poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu (test aktywności astmy), badanie morfologii i wykonanie testów z krwi w uzasadnionych przypadkach. Po otrzymaniu wyników zleconych badań lekarz specjalista pneumonolog zaprasza pacjenta z rodzicami na wizytę podsumowującą, w czasie której omawia wykonane badania, przedstawia ustalone rozpoznanie oraz konieczne działania profilaktyczno –lecznicze. Na zakończenie wizyty lekarz przekazuje pisemną informację o przeprowadzonym postępowaniu konsultacyjno-diagnostycznym dla lekarza POZ oraz materiały edukacyjne.
W ramach Programu przewidujemy oprócz edukacji indywidualnej również spotkania edukacyjne dla rodziców, które będą się odbywały w szkołach podstawowych.
Pierwsza część Programu obejmująca udzielenie 150 świadczeń konsultacyjno – diagnostycznych zostanie zrealizowana do 15 października 2015 r..