Według prognoz w 2020 r. co drugi Europejczyk może być alergikiem

19 maja, 2019 Astma i Alergia

Alergia to skłonność do nadmiernego reagowania na powszechnie występujące substancje niewywołujące reakcji u ludzi zdrowych. Przejawem tych nadmiernych reakcji są objawy ze strony wielu narządów: oczu (świąd, łzawienie, pieczenie, zaczerwienienie spojówek); nosa (katar, niedrożność, kichanie, świąd); oskrzeli (duszność, kaszel, świszczący oddech; skóry (pokrzywka, obrzęk, wyprysk, świąd, osutki); przewodu pokarmowego (świąd i obrzęk jamy ustnej, gardła, nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, kolki). Czynniki wywołujące objawy alergiczne to alergeny. Alergia jest współcześnie globalną epidemią. Zdaniem Światowej Organizacji Alergii (WAO), u 30-40% populacji świata występuje co najmniej jedno ze schorzeń alergicznych, a skala zjawiska może rosnąć. Prawie połowa dzieci jest uczulona na często występujące w środowisku alergeny ana astmę choruje około 10% dzieci. W Polsce na astmę choruje około 4 milionów osób. Niestety, tylko połowa wie o swojej chorobie. Dlatego tak ważny jest udział dziecka w proponowanym programie profilaktycznym.

Zapraszamy uczniów klas I-VI uczęszczających do częstochowskich szkół podstawowych do udziału w piątej edycji programu profilaktycznego nt.
„ Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy”.

Kiedy i jak można zgłosić dziecko do Programu wczesnej diagnostyki astmy i alergii?

Udział w Programie składa się z dwóch etapów:
Etap I – wywiad alergologiczny.
W tym etapie rodzice zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety przesiewowej Programu opartej na wzorcu międzynarodowej ankiety ISSAC, która jest dostępna online pod adresem www.interped.pl/ankieta lub w formie papierowej w siedzibie naszej przychodni. Ankieta jest wstępnym wywiadem alergologicznym, który pomoże lekarzowi zakwalifikować dzieci do Etapu konsultacyjno-diagnostycznego.

Etap II – konsultacje i badania diagnostyczne.
Na podstawie wywiadu alergologicznego (Ankiety) uczniowie zostaną zakwalifikowani i zaproszeni (pocztą e-mail lub/i na podany numer telefonu) do udziału w II Etapie Programu. We wzajemnie uzgodnionym terminie (piątki i soboty) zostaną udzielone konsultacje (wstępna i podsumowująca) oraz będą przeprowadzone następujące badania diagnostyczne: skórne testy punktowe, spirometria z próbą rozkurczową, FeNO TEST (badanie zapalenia eozynofilowego). FeNO TEST to nowoczesne, wysokospecjalistyczne, nieinwazyjne i przyjazne dla pacjenta badanie diagnostyczne polegające na pomiarze tlenku azotu w wydychanym powietrzu. Badanie jest skuteczną metodą diagnostyki kaszlu, duszności, świszczącego oddechu, problemami z oddychaniem czy nieżytu nosa. Jest rekomendowane przez Europejskie Towarzystwo ds. Układu Oddechowego (ERS) i Amerykańskie Towarzystwo Chorób Klatki Piersiowej (ATS). Badanie nie jest refundowane przez NFZ.

Więcej informacji o warunkach udziału w Programie można uzyskać w naszej placówce przy Al.Wolności 46 (pawilon pediatryczny) i pod numerem 505 078 951.