Specjalistyczna Pulmonologiczna Telefoniczna Porada Medyczna

23 marca, 2020 Astma i Alergia

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem elektronicznych systemów łączności dla Pacjentów objętych opieką przez Poradnię Pulmonologiczną Dla Dzieci.

Zasady korzystania przez opiekunów prawnych Pacjentów z Telefonicznych Porad Medycznych świadczonych przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „INTERPED” określa niniejszy Regulamin.

Słownik pojęć:

Telefoniczna Porada Medyczna: specjalistyczna porada medyczna udzielana przez lekarza w Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci za pośrednictwem systemów łączności.

Pacjent: osoba niepełnoletnia, leczona przewlekle w Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci, w imieniu której z Telefonicznej Porady Medycznej związanej z jej stanem zdrowia korzysta jej opiekun prawny, będący osobą rejestrującą i odbiorcą Porady.

Pacjent leczony w Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci: osoba niepełnoletnia objęta opieką specjalistyczną w Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci w ramach NFZ, której w poradni specjalistycznej w ciągu ostatnich 2 lat udzielano świadczeń zdrowotnych.

Postanowienia regulaminu:

§ 1

 1. Z Porad Telemedycznych mogą korzystać wyłącznie opiekunowie prawni Pacjentów zarejestrowanych i objętych opieką specjalistyczną w Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci SPL „INTERPED”.
 2. W celu skorzystania z Telefonicznej Porady Medycznej opiekun prawny dziecka rejestruje go drogą telefoniczną i uzgadnia termin konsultacji specjalistycznej.
 3. Pielęgniarka identyfikuje pacjenta na podstawie otrzymanych od opiekunów prawnych danych oraz numer PESEL pacjenta i wpisuje go do Harmonogramu wizyt Programu mMedica, przygotowując lekarzowi Kartę Choroby Dziecka.
 4. Telefoniczne Porady Medyczne – telefonicznie pod numerem telefonu 34 365 3040 (rejestracja Porady) lub 505 078 951 jako telefon bezpośrednio do lekarza specjalisty udzielającego konsultacji w uzgodnionym z pielęgniarką terminie w czasie rejestracji.
 5. Każda telefoniczna porada jest zapisywana i dołączana do dokumentacji medycznej dziecka.

§ 2

 1. Aby korzystać z Porady Telemedycznej należy zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Telefonicznych Porad Medycznych udziela Pani lek. Aleksandra Cichoń pediatra, specjalista chorób płuc, prowadząca Poradnię Pulmonologiczną Dla Dzieci.
 3. W przypadku korzystania z Porady Telefonicznej lekarz lub pielęgniarka udziela informacji dotyczących wyłącznie Pacjenta aktualnie zarejestrowanego, zgodnie z przygotowaną dokumentacją.
 4. W czasie Porady lekarz udzieli koniecznej konsultacji z zakresu leczonych chorób układu oddechowego oraz zaordynuje konieczne leki i wystawi e-receptę.
 5. Zgodnie z art. 42 podpunktem 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. ozawodach lekarza i lekarza dentysty na podst. Dz. U. z 2018 r. poz. 617, 650, 697 lekarz ma prawo odmówić wystawienia recepty.
 6. Telefoniczne Porady Medyczne są udzielane od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci.