Światowy Tydzień Alergii

10 kwietnia, 2015 Astma i Alergia

Już po raz piąty z inicjatywy Światowej Organizacji Alergii (WAO) i 95 narodowych towarzystw naukowych w dniach 13-19 kwiecień 2015 roku odbywa się Światowy Tydzień Alergii. W tym roku głównym tematem Światowego Tygodnia Alergii są choroby alergiczne układu oddechowego, astma i alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. Organizatorzy zwracają uwagę na wpływ wzrostu zachorowań na choroby alergiczne tj. „epidemii XXI wieku”, na obniżenie komfortu życia codziennego cierpiących pacjentów i ich rodzin. Choroby alergiczne wpływają więc nie tylko na pojedyncze jednostki i ich rodziny ale również na  system  ochrony zdrowia i społeczno-ekonomiczny całych państw.

Poniżej załączam otrzymany Komunikat Prasowy, który otrzymałem jako członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Zapraszam do lektury.

KOMUNIKAT PRASOWY

Światowy Tydzień Alergii 2015 Alergia: rosnący problem dla wszystkich Europejczyków

– Częstość występowania chorób alergicznych stale rośnie i spodziewa się, że do 2050 dotknie 4 miliardy ludzi
– Brak właściwego leczenia alergii w UE generuje koszty szacowane w przedziale pomiędzy 55 i 151 mld euro rocznie – są to koszty, które można uniknąć
– Niezbędne jest podjęcie pilnych działań w celu zwiększenia świadomości i zmniejszenia problemów jakie niosą choroby alergiczne
– Pierwsze kroki zostały już podjęte przez EAACI, począwszy od kampanii informacyjnej poprzez działania polityczne (takie jak Advocacy Manifesto, utworzenie Grupy Zainteresowań Alergii w Parlamencie Europejskim), tworzenie publikacji naukowych (takich jak Global Atlas Alergii) aż do utworzenia grupy zadaniowej badającej ekonomikę zdrowia chorób alergicznych.

Zurych, 16 kwietnia 2015 r. – choroby alergiczne są jedną z najczęstszych chorób przewlekłych, mających wpływ na jakość życia ponad miliarda ludzi na całym świecie. Epidemia przybrała na silę w ciągu ostatnich 60 lat. Częstość występowania chorób alergicznych stale rośnie i spodziewa się, że do 2050 dotknie 4 miliardy ludzi. Będzie się to związało ze wzrostem kosztów opieki zdrowotnej, utratą produktywności i zwiększenia absencji w pracy osób, które cierpią z powodu alergii. Obecnie, ponad 150 milionów Europejczyków cierpi z powodu przewlekłych chorób alergicznych i prognozuje się, że do 2025 r. połowa całej populacji UE zostanie dotknięta przypadłościami alergologicznymi. Do 20% pacjentów będzie żyć z ciężką postacią tej choroby stale pogarszającej ich stan zdrowia i walczyć z lękiem z obawy przed ewentualnym atakiem astmy lub śmiercią na skutek ciężkiej reakcji alergicznej takiej jak wstrząs anafilaktyczny. Podczas gdy na początku XX wieku alergia była postrzegana jako rzadka choroba, w ciągu ostatnich kilku lat jesteśmy świadkami dramatycznego wzrostu zachorowań. Jest też poważna w skutkach, powoduje bowiem istotny spadek efektywności i utratę jakości życia. Rozwiązywanie tych problemów nakłada znaczne koszty na krajowe systemy opieki zdrowotnej. Brak właściwego leczenia alergii w UE generuje koszty szacowane w przedziale pomiędzy 55 i 151 mld euro rocznie – są to koszty, które można uniknąć. Ponad 150 mln obywateli UE cierpi z powodu przewlekłej choroby alergicznej – połowa z nich jest niezdiagnozowana lub źle zdiagnozowana ze względu na brak umiejętności i niedobór lekarzy specjalistów Mamy do czynienia z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego – przed nami wyzwania, którym szybko musimy sprostać.

Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) korzystając z trwającego Światowego Tygodnia Alergii ponownie chce ponownie zwrócić uwagę ludności UE i jej przywódców na rosnące obciążenie dla zdrowia publicznego jakim jest problemem alergii w Europie i na całym świecie.

Założenia tej akcji i zaproszenie władz WAO do udziału w Światowym Tygodniu Alergii 2015 mogą Państwo znaleźć na oficjalnej stronie internetowej tego wydarzenia – www.worldallergy.org/worldallergyweek