Pomoc dla rodziców dzieci chorych na astmę i alergię

15 stycznia, 2015 Astma i Alergia

Na ostatniej sesji w 2014 roku Rady Miasta Częstochowy radni uchwalili finasowanie nowego programu zdrowotnego – „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2015 – 2018”. Program na zlecenie Gminy Miasta Częstochowy opracował dr hab.n.med. Radosław Gawlik specjalista z dziedziny alergologii. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznej w Warszawie.

Celem Programu jest udzielenie daleko idącej pomocy rodzicom w zapobieganiu i wczesnym rozpoznaniu najczęstszej choroby przewlekłej dzieci – astmy oskrzelowej. Ponieważ astma jest chorobą nieuleczalną, zwykle rozpoczynającą się we wczesnym dzieciństwie i trwającą przez resztę życia, to wszelkie działania mające na celu jej wczesne rozpoznanie i wdrożenie właściwego leczenia, pozwala na jej łagodny przebieg z długimi okresami bezobjawowymi. Program jest adresowany do mieszkańców Częstochowy, uczniów klas 1-6 szkół podstawowych i obejmuje działania edukacyjne, badania diagnostyczne i konsultacje lekarzy specjalistów z dziedziny pulmonologii/alergologii dziecięcej.

Chorobowość z powodu astmy w Polsce jest wysoka i większość pacjentów chorych na astmę nie wie o swojej chorobie. Najsilniejszy wpływ na wystąpienie astmy ma alergiczny nieżyt nosa oraz inne wykładniki atopii (dodatnie testy skórne, atopowe zapalenie skóry, wywiad rodzinny). Przeprowadzony w 2012 roku Program EACAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) wykazał, że co piąte dziecko w Polsce choruje na astmę a co drugie jest alergikiem a u 69 % dzieci astma nie została rozpoznana. W ramach Programu przewiduje się działania edukacyjne skierowane do otoczenia chorego dziecka: rodziców, pielęgniarek szkolnych oraz do nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli wychowania fizycznego. Dzieci zakwalifikowane do Programu będą miały przeprowadzone konieczne badania diagnostyczne: FeNO TEST (badanie poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu – wskaźnik aktywności astmy), spirometrię (z testem odwracalności oskrzeli), punktowe testy skórne „prick” (alergeny inhalacyjne lub pokarmowe) oraz badanie poziomu eozynofilii w surowicy krwi. Realizatorzy programu, tzn. poradnie alergologiczne dla dzieci lub pulmonologiczne dla dzieci, które posiadają umowę z NFZ, zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert, który ogłosi Gmina Miasto Częstochowa.