III Konferencja Edukacyjna – profilaktyka astmy i alergii.

26 września, 2017 Astma i Alergia

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” zaprasza do udziału w III Konferencji Edukacyjnej nt „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci”, która odbędzie się 29 września o godzinie 10:00 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.
Już po raz trzeci odbywa się to coroczne spotkanie edukacyjne skierowane do rodziców dzieci chorych na astmę i choroby alergiczne, pedagogów szkolnych i nauczycieli wychowania fizycznego oraz pielęgniarek szkolnych. Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy wykładowców ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy podejmą tematykę aktywności fizycznej dzieci chorych na astmę oraz przewlekłego leczenia lekami wziewnymi.
Popularyzacja wiedzy na temat wczesnych objawów chorób alergicznych oraz prowadzenie ciągłych działań edukacyjnych skierowanych do otoczenia nauki i zamieszkania dziecka chorego na astmę i alergię, jest tak ważne ponieważ zrozumienie przebiegu i zasad leczenia chorób alergicznych oraz umiejętność udzielania właściwej pomocy w sytuacji zaostrzenia objawów jest obowiązkiem całego otoczenia dziecka, jego rodziców, opiekunów i nauczycieli.
Edukowanie i przekazywane informacje o sposobach eliminacji alergenów i czynników drażniących, umiejętność rozpoznania i udzielanie pomocy w zaostrzeniu astmy oraz nabycie umiejętności podawaniu leków wziewnych stanowi podstawową składową postępowania w astmie i warunkuje aktywny udział otoczenia ucznia w procesie leczenia mającego na celu poprawienie jakości życia chorego.
Uczeń, nauczyciel, pielęgniarka szkolna oraz rodzice tworzą razem z lekarzem zespół terapeutyczny, który realizuje  wspólnie ustalony plan leczenia dla dobra dziecka.

Program Konferencji

Konferencja została przygotowana przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży  „Nasze Dzieci” jako część edukacyjna Programu Polityki Zdrowotnej Miasta Częstochowy pt.:„Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”. Do pobrania program konferencji: III Konferencja Edukacyjna 2017 Zaproszenie.