Co to jest Astma

23 listopada, 2015 Astma i Alergia

ZAPROSZENIE
dla rodziców uczniów szkół podstawowych do uczestnictwa w Otwartym Spotkaniu Edukacyjnym pt.„Co to jest Astma?”

Do uczestnictwa w Spotkaniu zaprasza Zespół Poradni Pulmonologiczno dla Dzieci Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „INTERPED” realizator Programu Polityki Zdrowotnej Miasta Częstochowy
pt.„Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” w 2015 roku.

Plan Spotkania:
1. Omówienie zasad uczestnictwa w Programie – Koordynator  lek.Leszek Cichoń
2. „Co to jest Astma?” – lek. Leszek Cichoń, Poradnia Alergologiczna SPL „INTERPED”
3. Pytania do Zespołu lekarsko-pielęgniarskiego Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci.

Na pytania rodziców odpowiadają: lek. specjalista pneumonolog Aleksandra Cichoń oraz pielęgniarki alergologiczne: piel.lecencj. Celina Marchewka, piel.licencj.mgr Halina Gawrońska- Ćwiękała.
Termin: 24 listopada 2015 r. (rozpoczęcie o godz. 17:00 )
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie, klasa nr 12