Bezpłatna diagnostyka alergologiczna w Częstochowie II Edycja Programu

29 maja, 2016 Astma i Alergia

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Miasta Częstochowy decyzją z dnia 19 maja 2016 roku rozstrzygnął konkurs i ponownie wybrał Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” do realizacji II edycji programu polityki zdrowotnej Miasta Częstochowy pn. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” w 2016 roku.

Na realizację programu zostały przyznane środki finansowe z przeznaczeniem zgodnie z założeniami programu:

  1. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej,
  2. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety przesiewowej opartej na wzorcu międzynarodowej ankiety ISSAC dla 1800 uczniów,
  3. Konsultacje specjalisty pulmonologa (wstępna i podsumowująca) oraz przeprowadzenie koniecznych badań diagnostycznych (morfologia, poziom IgE, testy alergenowe skórne inhalacyjne/pokarmowe, badanie spirometryczne i badanie FeNO Test) u 270 uczniów wybranych na podstawie wypełnionej i przekazanej do realizatora programu Ankiety.

Program będzie realizowany przez zespół Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci Specjalistycznej Przygodni Lekarskiej „INTERPED” przy Al.Wolności 46 (paw. pediatryczny) w Częstochowie, www.interped.pl, adres email; interped@interped.pl i tel. kom. 505 078951

Program jest skierowany do dzieci, które spełnią następujące trzy warunki :

  1. dziecko jest uczniem klas 1 – 6 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy,
  2. dziecko nie jest aktualnie pacjentem poradni alergologicznej/pulmonologicznej dla dzieci,
  3. uczniowie, rodzice (opiekunowie prawni) wypełnią Ankietę przesiewową opartą na wzorcu międzynarodowej ankiety ISAAC i w części „Pytania dotycząc stanu zdrowia dziecka” odpowiedzą TAK, na co najmniej jedno z pytań.

Sama ankieta, która jest elementem wywiadu lekarskiego, została przygotowana przez autora Programu w oparciu o wzorzec międzynarodowej ankiety przesiewowej ISAAC, ma również cechy edukacyjno-informacyjne dla rodziców dzieci cierpiących na astmę lub inne schorzenia alergiczne. Oczekujemy wypełnienia 1800 Ankiet.

W załączonym dokumencie PDF przedstawiamy dla przykładu część Ankiety, którą pełną wersję należy wypełnić online lub w formie papierowej – druk dostępny w siedzibie przychodni INTERPED.       

Zasady uczestniczenia i włączenia dzieci do Programu:

Program dzieli się na dwie części:

Część I: wstępny wywiad lekarski – wypełniają i przesyłają online lub przekazują osobiście lub drogą pocztową rodzice (opiekunowie prawni) uczniów,

Część II: konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne –  biorą udział dzieci zakwalifikowane na podstawie przeprowadzonej analizy otrzymanej Ankiety przesiewowej.

Ograniczenia Programu:

Do uczestniczenia w Części I Programu zapraszamy wszystkich rodzice (opiekunów prawnych) uczniów szkół podstawowych w Częstochowie – do przyjęcia planowanych 1800 ankiet.

Do Części II Programu zostaną zaproszone dzieci do wyczerpania limitu konsultacji i badań diagnostycznych zaplanowanych na rok 2016 dla 270 dzieci.

Koordynator Programu
lek.Leszek Cichoń