Images-loading

Program wczesnej diagnostyki astmy i innych chorób alergicznych

Bezpłatna diagnostyka astmy i alergii dla dzieci częstochowskich szkół podstawowych

Program Miasta Częstochowy nt.

„Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”

Astma epidemią XXI wieku.

Na astmę i alergię choruje prawie co trzecie dziecko.

Astma i alergia są najczęściej występującymi niezakaźnymi chorobami układu oddechowego u dzieci. Na schorzenia te choruje prawie co trzecie dziecko. O zwiększaniu się zachorowań na astmę i alergię mówią badania kliniczne przeprowadzone w Polsce i na całym świecie.

Według przeprowadzonego w 2008 roku badania – Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP)40% populacji ma cechy alergii, a 12% cierpi na astmę. Wyniki tego badania, w którym została wykorzystana metodologia ECRHS i ISAAC, wskazują na to, że Polska jest jednym ze społeczeństw o najwyższym wskaźniku zapadalności na alergie.

Badanie ECAP ujawniło również, że chorobowość z powodu astmy w Polsce jest wysoka. Większość pacjentów chorych na astmę nie wie o swojej chorobie. Najsilniejszy wpływ na wystąpienie astmy ma alergiczny nieżyt nosa oraz inne wykładniki atopii – dodatnie testy skórne, AZS i wywiad rodzinny.

Celem Programu Prezydenta Częstochowy jest wczesne rozpoznanie astmy i innych chorób alergicznych oraz poprawa jakości życia dzieci cierpiących na te schorzenia.

Zapraszamy do udziału w Programie i prosimy o wypełnienie ankiety przesiewowej opartej na międzynarodowym wzorcu ankiety ISAAC.


Źródło:

  • Radosław Gawlik -„Profilaktyka  i wczesna  diagnostyka  astmy, chorób  alergicznych u dzieci,  mieszkańców  Częstochowy  na lata 2014 – 2018”.
  • Samoliński i wsp.-  Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce (ECAP). Raport 2009

Zbadaj swoje dziecko

bezpłatna diagnostyka alergologiczna dla dzieci zamieszkałych w Częstochowie!

Zasady uczestniczenia i włączenia dzieci do Programu:
Jeżeli Twoje dziecko mieszka i uczęszcza do klas I-VI szkół podstawowych w mieście Częstochowie, to zapraszamy do wypełnienia ankiety przesiewowej online, będącej I etapem (wywiad alergologiczny) całego Programu. Ankieta dostępna jest również w formie papierowej w siedzibie naszej Przychodni.

Ankieta, jest elementem wywiadu lekarskiego i została przygotowana, przez autora Programu, w oparciu o wzorzec międzynarodowej ankiety przesiewowej ISAAC, ma również cechy edukacyjno-informacyjne dla rodziców dzieci cierpiących na astmę lub inne schorzenia alergiczne.

Ankieta nie może zastąpić pełnego wywiadu lekarskiego, ale będzie pomocna do zakwalifikowania  235 dzieci do udziału w II etapie diagnostycznym Programu w roku 2017.

Już od poniedziałku (2018-04-16) zapraszamy do wypełnienia Ankiety online wszystkich rodziców uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Częstochowie co pomoże nam ocenić zagrożenie chorobami alergicznymi naszych dzieci.

Badania (II etap):

Lekarz specjalista pulmonolog przeprowadzi diagnostykę w kierunku astmy i innych chorób alergicznych na podstawie:

  • dwukrotnej konsultacji (wstępnej i podsumowującej)
  • testów skórnych (prick test) inhalacyjnych lub pokarmowych
  • badania spirometrycznego
  • badania poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO) – diagnostyka astmy i kaszlu
  • badania poziomu IgE sp. w koniecznych przypadkach

Wszystkie badania są bezpłatne i wykonywane w ciągu jednego dnia.

Realizator

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED”

Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „INTERPED” od 27 lat udziela świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób alergicznych. Od 1999 roku udzielamy świadczenia alergologiczne dla ubezpieczonych. W latach 1999-2008 realizowaliśmy umowę na udzielanie świadczeń z zakresu alergologii dziecięcej, a od 1 stycznia 2009 udzielamy świadczeń z zakresu pulmonologii dziecięcej.

W naszych gabinetach diagnostycznych wykonujemy wszystkie badania diagnostyczne właściwe dla rozpoznania alergii i/lub astmy u dzieci, w tym badania spirometryczne, skórne testy punktowe oraz, od sześciu lat, badanie poziomu zapalenia eozynofilowego w układzie oddechowym (FeNO Test) – test aktywności astmy. Świadczenia nasze wykonujemy zgodnie z normą ISO PN–EN ISO 9001:2008, zawsze na tym samym wysokim poziomie merytorycznym, gwarantując spełnianie pragnień i oczekiwań pacjentów w sposób zapewniający ich pełną satysfakcję.

Nasza Przychodnia została wybrana w postępowaniu konkursowym do realizacji Programu.


Dane kontaktowe:

Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED”
Stowarzyszenia Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”

al. Wolności 46 (pawilon pediatryczny), Częstochowa
e-mail: interped@interped.pl, tel.kom.: 505 078 951
www.interped.pl
logo-interped-min