IV Konferencja Edukacyjna – SMOG a astma i alergia.

15 września, 2018 Astma i Alergia

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W IV KONFERENCJI EDUKACYJNEJ.

21 września (piątek) 2018 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbędzie się IV-ta Konferencja Edukacyjna nt. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci”. Konferencja Edukacyjna jest częścią Programu Polityki Zdrowotnej Miasta Częstochowy
nt. ”Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergologicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” skierowanego do dzieci chorych na astmę i inne schorzenia alergiczne. Jednym z celów programu, oprócz udzielanych świadczeń specjalistycznych, jest budowa zintegrowanej opieki zdrowotnej, która zapewni uczniowi choremu na astmę poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego w  przyjaznym środowisku szkolnym. W tym roku poruszymy temat oddziaływania SMOGU na zdrowie dzieci chorych na astmę i alergię.

W poprzednich Konferencjach nasi wykładowcy wzbogacili budowę planu zarządzania zdrowiem ucznia chorego na astmę i alergię w zakresach: analiza problemów szkolnych ucznia chorego na astmę i alergie, wysiłek fizyczny a astma, postępowanie we wstrząsie anafilaktycznych, terapia wziewna w wieku szkolnym oraz przyczyny i objawy alergii pokarmowej.

Konferencja jest skierowana do pedagogów szkolnych i nauczycieli wychowania fizycznego, pielęgniarek szkolnych oraz rodziców dzieci chorych na astmę i choroby alergiczne.

W czasie Konferencji, która rozpocznie się o godzinie 10:00, zostaną wygłoszone wykłady omawiające wpływ SMOGU na zaostrzenia astmy i alergii u dzieci:
prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak- Kucęba:: „Pojęcie, odmiany i znaczenie SMOGU”,
prof. zw. dr hab.n.med. Radosław Gawlik:Oddziaływanie SMOGU na zdrowie dzieci
chorych na astmę i alergię”,
lek.Leszek Cichoń:Znaczenie edukacji o astmie i chorobach alergicznych dla personelu szkoły”
Na zakończenie uczestnicy Konferencji zostaną zaproszeni do dyskusji nt. „SMOG w szkolnym planie zarządzania zdrowiem” – prowadzenie dyskusji lek.Leszek Cichoń.

W załączeniu program konferencji.