ASTMA i ALERGIA – Zarządzanie Zdrowiem w Szkole.

1 kwietnia, 2018 Astma i Alergia

Uprzejmie informujemy, że  został rozstrzygnięty konkurs na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”.

Decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 marca 2018 roku, realizację zadania powierzono po raz czwarty podmiotowi leczniczemu – Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”.   
Program będzie realizowany od kwietnia do października 2018 roku w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „INTERPED” przez zespół diagnostyczno-terapeutyczny Poradni Pulmonologicznej Dla Dziec, w wyznaczone piątki i soboty.

Program składa się z części edukacyjnej oraz części diagnostycznej.

W ramach części edukacyjnej przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-edukacyjna a w dniu 21 września 2018 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbędzie się IV Konferencja Edukacyjna pt. „Smog a aktywność fizyczna dzieci w szkole.

Część diagnostyczna to I i II Etap. W ramach I Etapu zapraszamy do wypełnienie ankiety przesiewowej opartej na wzorcu ankiety międzynarodowej ISAAC. Ankietę (wywiad alergologiczny) będzie można wypełnić i przekazać realizatorowi w formie papierowej (ankiety dostępne w wybranych szkołach oraz w Przychodni realizującej) lub za pośrednictwem strony internetowej realizatora: www.interped.pl

Po przeanalizowaniu otrzymanej Ankiety lekarz specjalista podejmie decyzję o zaproszeniu dziecka do II Etapu – diagnostycznego, który obejmuje konsultację specjalistyczną (wstępną i podsumowującą), wykonanie testów alergologicznych, badanie spirometryczne, badanie poziomu azotu w wydychanym powietrzu (FeNO Test) oraz badanie poziomu przeciwciał specyficznych IgE w koniecznych przypadkach. Uczestnik Programu otrzyma również informację dla lekarza rodzinnego: opis konsultacji z wynikami przeprowadzonych badań diagnostycznych.

Do udziału w I Etapie programu zapraszamy dzieci, które: 

  • uczęszczają do klas 1-6 częstochowskich szkół podstawowych,
  • zamieszkują w Częstochowie

Do udziału w II Etapie zakwalifikowane zostaną dzieci na podstawie analizy przekazanej Ankiety ISSAC, które nie są aktualnie leczone w Poradnia pulmonologicznej lub alergologicznej.

O dacie rozpoczęcia Programu poinformujemy na naszej stronie internetowej.