Adrenalina podstawowym lekiem w leczeniu anafilaksji.

24 czerwca, 2017 Astma i Alergia

14 czerwca 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyły się Warsztaty  Edukacyjne nt. „Postępowanie we wstrząsie anafilaktycznym”. Do udziału w Spotkaniu zaproszono pielęgniarki realizujące zadania medycyny szkolnej w placówkach oświatowych w Częstochowie. Spotkanie zostało przygotowane przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” z Częstochowy i było realizowane jako część edukacyjna Programu Polityki Zdrowotnej Miasta Częstochowy pt.:„Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018” w 2017 roku.

Spotkanie prowadził Koordynator Programu lek.Leszek Cichoń.

Na zaproszenie organizatora spotkanie otworzyła Pani Naczelnik Wydziału Zdrowia mgr Grażyna Stramska-Świerczyńska, która podkreśliła wagę realizowanych Programów Polityki Zdrowotnej Miasta Częstochowy oraz życzyła uczestniczkom owocnych obrad.

„O Programie – Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców Częstochowy w 2017 roku” w 2017 roku.

Koordynator Programu lek.Leszek Cichoń przedstawił cele i zasady uczestnictwa dzieci w Programie Miasta Częstochowy, którego celem jest wczesne rozpoznanie astmy i innych chorób alergicznych oraz poprawa jakości życia dzieci cierpiących na te schorzenia. Do programu są zapraszani uczniowie klas I-VI szkół podstawowych w Częstochowie, których rodzice/opiekunowie prawni wypełnili wcześniej ankietę przesiewową ISAAC. Ankieta nie może zastąpić pełnego wywiadu lekarskiego, ale jest pomocna przy wskazaniu grona 235 dzieci do uczestnictwa w II etapie diagnostycznym Programu na rok 2017.

Koordynator omówił również część edukacyjna Programu i zaprosił Panie, uczestniczki spotkania do udziału w III Konferencji Edukacyjnej, która odbędzie się 29 września 2017 roku. Do udziału w Konferencji zostaną zaproszeni również nauczyciele szkół podstawowych i zainteresowani rodzice oraz wykładowcy, pracownicy naukowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy wygłoszą wykłady nt.: „Terapia wziewna w wieku szkolnym”,Astma, problemem dzieci aktywnych fizycznie„. Szczegóły Konferencji zostaną pokazane na stronie internetowej https://www.interped.pl.

„Adrenalina podstawowym lekiem w leczeniu anafilaksji”

Następnie lek.Leszek Cichoń z Poradni Szybkiej Diagnostyki Astmy i Alergii SPL „INTERPED” przedstawił i omówił  przyczyny anafilaksji i rolę adrenaliny w jej leczeniu. Zwrócił uwagę, że Polacy nadal kojarzą alergię z kichaniem, łzawieniem oczu, czy uciążliwym pociąganiem nosem. Jedynie 27 proc. słyszało o wstrząsie anafilaktycznym, ale już tylko 11 proc. wie, jak reagować kiedy wstrząs wystąpi. – 17 proc. nie jest w stanie wymienić nawet jednej czynności, którą należy wykonać, gdy dojdzie do wstrząsu. Celem Warsztatów jest podniesienie wiedzy o anafilaksji i zwrócenie uwagi, że wstrząs anafilaktyczny jest jednym z istotnych zabójców w chorobach alergicznych. Może wystąpić jednak u ludzi, którzy nie mieli wcześniej żadnej reakcji. Uczulenie może pojawić się nagle. Wynika to z tego, że istnieje bardzo wiele reakcji krzyżowych. Wykładowca przedstawił również zagadnienia prawne związane z podaniem adrenaliny, która jest produktem leczniczym wydawanym wyłącznie na receptę. W myśl prawa nie wolno jej podawać w ramach udzielania pierwszej pomocy przez osoby postronne, może to zrobić tylko ratownik, lekarz lub sam chory, Niestety w polskim szkolnictwie (w odróżnieniu od amerykańskiego) nie istnieją żadne regulacje dotyczące pomocy i postępowania w stosunku do dziecka z alergią. Dlatego tak ważne jest cześć edukacyjna Programu „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci mieszkańców Częstochowy”: spotkania i konferencje edukacyjne skierowane do osób z otoczenia nauki i zamieszkania dziecka: nauczycieli, rodziców i pielęgniarek szkolnych.

„Postępowanie we wstrząsie anafilaktycznym”

Następnie prowadzący poprosił Panią mgr piel. Katarzynę Rudzką, pielęgniarkę alergologiczną ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach i Centrum Medicover w Gliwicach o przedstawienie wykładu. W swoim wystąpieniu wykładowca omówiła przyczyny i objawy anafilaksji oraz przedstawiła teoretyczne i praktyczne zasady w postępowaniu we wstrząsie anafilaktycznym.
W swoim wystąpieniu omówiła przykłady wstrząsu anafilaktycznego ze swojej praktyki zawodowej. W toku wykładu odpowiadała na pytania uczestniczek Spotkania.

 „Działanie i zastosowanie adrenaliny”

Na zakończenie Spotkania Edukacyjnego mgr Ilona Szpakowska  Kierownik Produktu z Zakładów Farmaceutycznych Polpharma w Warszawie omówiła zasady działania i pokazała sposób podawania adrenaliny. Pielęgniarki miały możliwość zapoznania się z technika podawania leku.

Na zakończenie prowadzący Warsztaty Edukacyjne lek.Leszek Cichoń, podziękował pielęgniarkom szkolnym za udział i zaprosił do udziału w III Konferencji Edukacyjnej nt. „Profilaktyka i Wczesna Diagnostyka Astmy i Alergii u Dzieci”.

Wszystkie pielęgniarki szkolne otrzymały do swoich Gabinetów Szkolnych Plakat nt. „ANAFILAKSJA. Algorytm postępowania w pomocy doraźnej/SOR”. Algorytm  jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne a został  opracowany przez dr hab.med. Ewę Cichocką-Jarosz i dr med. Łukasza Błażowskiego.

Pielęgniarkom przekazano również materiały informacyjne o trwającym i skierowanym do uczniów klas I-VI szkół podstawowych, bezpłatnym Programie „Profilaktyka i Wczesna Diagnostyki Astmy i Alergii”.