Badanie FeNO TEST

Badanie stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO) jest nowoczesnym, wysokospecjalistycznym i nieinwazyjnym, przyjaznym dziecku badaniem służącym do oceny stanu zapalnego w drogach oddechowych.

FeNO umożliwia ustalenie indywidualnie dla każdego dziecka dawki leków, np. sterydów wziewnych.  Nasza placówka pracuje na analizatorze tlenku azotu HypAir FeNO belgijskiej firmy Medisoft S.A. Badania wykonujemy już od 2010 roku zgodne z wytycznymi ATS/ERS2011.

Badanie poziomu tlenku azotu  w wydychanym powietrzu (FeNO) pozwala określić stan zapalny  układu oddechowego, głównie astmy, skorelować zapotrzebowanie na leki przeciwzapalne, oraz przewidywać i zapobiegać  napadom choroby.

Wskazania do wykonania badania

Wskazaniami do wykonania badania są:

  • Astma oskrzelowa.

  • Eozynofilowe zapalenie oskrzeli.

  • Alergiczny nieżyt nosa.

  • Diagnostyka przewlekłego kaszlu.

  • Diagnostyka dyskinezy rzęsek.


Przygotowanie i wykonanie badania

Przed badaniem należy powstrzymać się od jedzenia i picia na 1 godzinę, nie wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego przez 1 godzinę przed badaniem, osoby palące powinny powstrzymać się od palenia przez 1 godzinę przed badaniem oraz poinformować przed badaniem, że jest się osobą palącą, pacjent powinien być bez cech ostrej infekcji wirusowej.

Wykonanie badania polega na spokojnym wdechu i wydechu przez jednorazową głowicę z filtrem bakteriobójczym. Wszystkie etapy badania są widoczne przez pacjenta na ekranie monitora. Poziom tlenku azotu w powietrzu wydychanym mierzony jest przy użyciu analizatora Medisoft HypAir FeNO. Analiza stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym jest przeprowadzana przy przepływie powietrza wydychanego 50 ml/s. Wydech trwa co najmniej sześć sekund, co pozwala na uzyskanie stabilnego poziomu tlenku azotu przez co najmniej trzy sekundy. Średnia wartość z trzech porównywalnych pomiarów uzyskanych u każdego pacjenta stanowi wynik końcowy.