FeNO TEST

FeNO TEST

10 kwietnia, 2022 disabled comments

Badanie FeNO TEST

Badanie stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO) jest nowoczesnym, wysokospecjalistycznym i nieinwazyjnym, przyjaznym dziecku badaniem służącym do oceny stanu zapalnego w drogach oddechowych.

FeNO umożliwia ustalenie indywidualnie dla każdego dziecka dawki leków, np. sterydów wziewnych.  Nasza placówka pracuje na analizatorze tlenku azotu HypAir FeNO belgijskiej firmy Medisoft S.A. Badania wykonujemy już od 2010 roku zgodne z wytycznymi ATS/ERS2011.

Badanie poziomu tlenku azotu  w wydychanym powietrzu (FeNO) pozwala określić stan zapalny  układu oddechowego, głównie astmy, skorelować zapotrzebowanie na leki przeciwzapalne, oraz przewidywać i zapobiegać  napadom choroby.

Wskazania do wykonania badania

Wskazaniami do wykonania badania są:

 • Astma oskrzelowa.

 • Eozynofilowe zapalenie oskrzeli.

 • Alergiczny nieżyt nosa.

 • Diagnostyka przewlekłego kaszlu.

 • Diagnostyka dyskinezy rzęsek.


Przygotowanie i wykonanie badania

Przed badaniem należy powstrzymać się od jedzenia i picia na 1 godzinę, nie wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego przez 1 godzinę przed badaniem, osoby palące powinny powstrzymać się od palenia przez 1 godzinę przed badaniem oraz poinformować przed badaniem, że jest się osobą palącą, pacjent powinien być bez cech ostrej infekcji wirusowej.

Wykonanie badania polega na spokojnym wdechu i wydechu przez jednorazową głowicę z filtrem bakteriobójczym. Wszystkie etapy badania są widoczne przez pacjenta na ekranie monitora. Poziom tlenku azotu w powietrzu wydychanym mierzony jest przy użyciu analizatora Medisoft HypAir FeNO. Analiza stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym jest przeprowadzana przy przepływie powietrza wydychanego 50 ml/s. Wydech trwa co najmniej sześć sekund, co pozwala na uzyskanie stabilnego poziomu tlenku azotu przez co najmniej trzy sekundy. Średnia wartość z trzech porównywalnych pomiarów uzyskanych u każdego pacjenta stanowi wynik końcowy.Zasady korzystania z Teleporady

6 stycznia, 2021 disabled comments

Zasady korzystania z Teleporady

Zasady korzystania przez opiekunów prawnych Pacjentów z Telefonicznych Porad Medycznych świadczonych przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „INTERPED” określa niniejszy Regulamin.

Słownik pojęć

Telefoniczna porada medyczna – specjalistyczna porada medyczna udzielana przez lekarza w Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci za pośrednictwem systemów łączności.
Pacjent – osoba niepełnoletnia, leczona przewlekle w Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci, w imieniu której z Telefonicznej Porady Medycznej związanej z jej stanem zdrowia korzysta jej opiekun prawny, będący osobą rejestrującą i odbiorcą Porady.
Pacjent leczony w Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci – Osoba niepełnoletnia objęta opieką specjalistyczną w Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci w ramach NFZ, której w poradni specjalistycznej w ciągu ostatnich 2 lat udzielano świadczeń zdrowotnych.

Postanowienia regulaminu

§ 1

 1. Z Porad Telemedycznych mogą korzystać wyłącznie opiekunowie prawni Pacjentów zarejestrowanych i objętych opieką specjalistyczną w Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci SPL „INTERPED”.
 2. W celu skorzystania z Telefonicznej Porady Medycznej opiekun prawny dziecka rejestruje go drogą telefoniczną i uzgadnia termin konsultacji specjalistycznej.
 3. Pielęgniarka identyfikuje pacjenta na podstawie otrzymanych od opiekunów prawnych danych oraz numer PESEL pacjenta i wpisuje go do Harmonogramu wizyt Programu mMedica, przygotowując lekarzowi Kartę Choroby Dziecka.
 4. Telefoniczne Porady Medyczne – telefonicznie pod numerem telefonu 34 365 3040 (rejestracja Porady) lub 505 078 951 jako telefon bezpośrednio do lekarza specjalisty udzielającego konsultacji w uzgodnionym z pielęgniarką terminie w czasie rejestracji.
 5. Każda telefoniczna porada jest zapisywana i dołączana do dokumentacji medycznej dziecka.

§ 2

 1. Aby korzystać z Porady Telemedycznej należy zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Telefonicznych Porad Medycznych w Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci udzielają lek. Aleksandra Cichoń pediatra, specjalista chorób płuc oraz lek. Zofia Załęcka-Jabłonka pediatra, specjalista chorób płuc.
 3. W przypadku korzystania z Porady Telefonicznej lekarz lub pielęgniarka udziela informacji dotyczących wyłącznie Pacjenta aktualnie zarejestrowanego, zgodnie z przygotowaną dokumentacją.
 4. W czasie Porady lekarz udzieli koniecznej konsultacji z zakresu leczonych chorób układu oddechowego oraz zaordynuje konieczne leki i wystawi e-receptę.
 5. Zgodnie z art. 42 podpunktem 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. ozawodach lekarza i lekarza dentysty na podst. Dz. U. z 2018 r. poz. 617, 650, 697 lekarz ma prawo odmówić wystawienia recepty.
 6. Telefoniczne Porady Medyczne są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Poradni Pulmonologicznej Dla Dzieci.

Usługi e-zdrowia

6 stycznia, 2021 disabled comments

Usługi e-zdrowia

Nasza przychodnia wdrożyła wszystkie zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne takie jak: e-zwolnienia, e-recepty i od stycznia 2021 roku e-skierowania.

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta udostępnia Ci informacje o Twoim przeszłym, aktualnym lub
planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty w przychodni
lub poradni. Wchodzisz na stronę pacjent.gov.pl i logujesz się. Nie musisz rejestrować konta, ale żeby się zalogować, potrzebujesz elektronicznego podpisu – profil zaufany lub e-dowód.


E-skierowanie

Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej.
E-skierowanie umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od
momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji.

Co zyskasz dzięki e-skierowaniu?
 • Nie musisz dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni — wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL.

 • Nie zgubisz e-skierowania — jest zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta. Świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił, a Ty możesz sprawdzić kod na swoim IKP.

 • Zmniejszą się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania — po dokonaniu pierwszego zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do placówki i nie będzie można go jednocześnie zarejestrować w innej.E-recepta

Jak działa e-recepta?
 • Jeśli masz otwarte Internetowe Konto Pacjenta (IKP) po wystawieniu e-recepty przez lekarza, otrzymasz od nadawcy e-zdrowie wiadomość SMS z 4-cyfrowym kodem (e-zdrowie) recepty lub/oraz wiadomość email z załączoną informacją o e-recepcie w formacie PDF.

 • Jeśli nie masz jeszcze otwartego IKP a podałeś nam swój numer telefonu, to otrzymasz 4-cyfrowy kod recepty przez nasz system informatyczny SPL INTERPED.

 • Lekarz może rónież wydać Ci wydruk informacyjny e-recepty.E-zwolnienie

E-zwolnienie to po prostu elektroniczne zwolnienie, dzięki któremu nie musisz już dostarczać zwolnienia pracodawcy (jeśli jesteś pracownikiem) albo do ZUS (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą). E-zwolnienie zostanie automatycznie przesłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu ZUS.

Źródło: pacjent.gov.pl