ASTMA TEST znowu dostępny

10 kwietnia, 2022 Aktualności

Uprzejmie informujemy, że po dwuletniej przerwie w wykonywaniu badania stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FENO) od 11 kwietnia 2022 r. wznawiamy wykonywania badania. Badanie FENO TEST nie jest refundowane przez NFZ i jest wykonywane za opłatą zgodnie z cennikiem badań diagnostycznych w Poradni Szybkiej Diagnostyki Astmy i Alergii.